Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Namamahala

2023 Lupon ng mga Direktor at Pamamahala
2023 Lupon ng mga Direktor at Pamamahala
Mga Miyembro ng Lupon Pangalan Responsibilidad
Presidente Kim Sung-tae Grupo ng Sales
Ehekutibong Direktor Kim Hyung-il Grupo ng Sales
Awditor Jeon Byung Mok Audit
Di-ehekutibong Direktor Kim Jeong-hoon Pamamahala ng Lupon ng mga Direktor, atbp.
Chung So-min Pamamahala ng Lupon ng mga Direktor, atbp.
Lee Kun-Kyong Pamamahala ng Lupon ng mga Direktor, atbp.
Chun Hyun-bae Pamamahala ng Lupon ng mga Direktor, atbp.
Bise Presidente
(ehekutibo)
Cho Bong-hyun IBK Economic Research Institute
Park Ju-yong Grupo ng Digital
Kim Eun-hee Grupo ng Asset Management
Moon Chang-hwan Grupo ng Business Strategy
Park Chong-joon Grupo ng Individual Customers·Card Business
lim Moon-taek Grupo ng Business Customer
Grupo ng Busan·Ulsan·Kyungnam
Choi Kwang-jin Grupo ng CIB
Kwon Yong-dae Grupo ng Loan Management
Koponan ng IBK Sports
Hyun Kwon-ik Grupo ng IT
Grupo ng Chungcheong·Honam
Son Geun-su Grupo ng Risk Management
Park Bong-kyu Grupo ng Global·Capital Market
Kim In-tae Grupo ng Innovative Finance
Kim Oun-young Grupo ng Consumer Financial
Kim Hyung-il Grupo ng Management Support
Compliance Officer Jeon Byeong-seong Compliance Officer