Industrial Bank of Korea

GDR

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.
GDR