Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Propil

Edukasyon
  • Helsinki School of Economics, Finland (M.A. Business Administration)
  • Chungnam National University (B.A. Business Administration)
  • Daejeon Commercial High School
Tala hinggil sa Propesyon
Tala hinggil sa Propesyon
Enero 2023 Ika-27 Chairman ng IBK
Marso 2020 Deputy CEO ng IBK
Pebrero 2019 CEO ng IBK Capital
Enero 2017 Hepe ng Management Strategy Group ng IBK
Enero 2016 Hepe ng Consumer Protection Group ng IBK
Enero 2015 Hepe ng Gyeong-Dong Regional Headquarters ng IBK
Enero 2014 Hepe ng Busan/Ulsan Regional Headquarters ng IBK
Enero 2012 Hepe ng General Planning Department of IBK
Enero 2011 Hepe ng Future Planning Office ng IBK