Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Propil

Edukasyon
  • Ph.D. sa Economics sa UCLA (USA)
  • Master's Degree in Economics sa Seoul Nat'l Univ. Graduate School of Public Administration
  • Degree ng Bachelor in Economics sa Seoul Nat'l Univ.
  • Nagtapos mula sa Inchang High Schoo
Karera
Karera
Enero 2020 Ang ika-26 na Tagapangulo at CEO ng Industrial Bank ng Korea
Hunyo. 2018 Senior Secretary sa President for Economic Policy
Oktubre 2015 Resident Ambassador Pambihirang at Plenipotaryary sa Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Nob2020 Tumatayong Direktor ng International Monetary Fund (IMF)
Peb 2009 Direktor ng Bureau of Economic Policy of Ministry of Economy and Finance