Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Pagpapadala sa ibang bansa

Impormasyon sa Serbisyo.
Ang serbisyo ng remittance ng dayuhang pera na nagpapahintulot sa kostumer na malayang italaga ang paglipat ng pera, ang halaga ng paglipat, at ang petsa ng paglilipat at paglipat sa loob at internasyonal.
  • Rate ng Exchange: awtomatikong preference ng 30% sa margin rate ng transaksyon
  • Bayad sa Paglipat: awtomatikong pagbabawas ng 30% sa mga awtomatikong paglilipat
Target na Mga Transaksyon at Mga Limitasyon sa Paglipat
Kategorya ng Transaksyon Limitasyon sa Paglipat
Maglipat ng walang patunay ng pagsusumite ng pagbabayad kada taon 50,000 USD o mas mababa
Dayuhang pansamantalang bisita, mag-aral sa mga gastos sa estudyante sa ibang bansa, atbp kada taon 100,000 USD o mas mababa
Dayuhang manggagawa at iba pang paglilipat ng remuneration kada taon 50,000 USD o mas mababa
Paglipat ng pondo ng lokal na dayuhang pera Walang limitasyong
*May posibilidad na pagbabago dahil sa mga pangyayari sa lokal at kaugnay na mga bangko batay sa pinal na bangko ng tatanggap sa Tsina.
Mga Awtomatikong Uri ng Transfer at Pamantayan ng Pagproseso
Mga Awtomatikong Uri ng Paglipat Pamantayan ng Pagpoproseso
Ang sabay-sabay na pagtatalaga ng petsa at halaga ng paglipat (naayos na halaga) Awtomatikong paglilipat ng halaga ng paglilipat sa petsa ng paglilipat
Itinalagang petsa ng paglilipat
(hindi ipinagpapahintulot)
Ang awtomatikong paglipat sa loob ng balanse ng withdrawal account sa petsa ng paglilipat
Awtomatikong paglipat ng kabuuang balanse sa bangko ng itinalagang awtomatikong paglipat ng account
Itinalagang halaga ng paglilipat
(naayos na halaga)
Awtomatikong paglilipat kapag ang halaga ng paglipat ay naabot
* isang beses sa isang araw awtomatikong paglipat
Petsa ng paglipat, halaga ng paglilipat
Parehong hindi nagpasya
Para sa higit sa 50,000 won
Paglipat ng lahat ng balanse
(paglipat ng isang beses sa isang araw)
Paglipat ng pondo ng lokal na dayuhang pera Walang limitasyong
* May posibilidad ng pagbabagu-bago dahil sa mga pangyayari sa lokal at kaugnay na mga bangko batay sa pinal na bangko ng tatanggap sa Tsina.
ANYTIME
Italaga ang petsa ng paglilipat, halaga, at pera para sa isang awtomatikong paglipat ng pera sa ibang bansa
Payroll account
Tumanggap ng suweldo nang higit sa 700,000wong
Pagpipilian
(China) 快 低 Pagpapadala
(Indonesia) Ampuh IDR Remittance
(Philippine) Mabilis na PHP Remittance
(Nepal, Sri Lanka, Mogolia, Uzbekistan, Bangladesh, Myanmar,
Cambodia) I-VARO Remittance
Makinabang
  • Maximum na 5,000 won (cable charge)
  • Exemption o diskwento sa mga bayarin ng Intermediary Bank
Pinagkasunduan ng Opisyal ng Pagsunod

2022-6558 (2022.11.29)

Petsa ng pagkawalang bisa: 2022.11.29 - 2023.11.28Pag-iingat

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga indibidwal na produkto, mangyaring bisitahin ang Trading Branch o makipag-ugnay sa IBK Customer Center (1566-2566)

  • Kung may mga pagtutol sa mga transaksyon sa bangko, maaari kang humiling ng mga resolusyon sa dispute handling organization ng IBK Industrial Bank o mag-aplay para sa mga arbitrasyon ng labanan sa pamamagitan ng Lupon ng Resolusyon sa Pagtatalo ng Pananalapi.
    (Financial Supervisory Service: 1332 na walang national code number, IBK Industrial Bank ng Korea: 080-800-0119)
  • Ang IBK Industrial Bank of Korea ay hindi tumatanggap ng anumang suhol o treats, at sa kaso ng anumang paglabag sa pamamahala ng etika o anumang pagpapabuti kinakailangan, mangyaring iulat ito. ( 82-02-729-7490, e-mail: ibkethics@ibk.co.kr )