Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Pagbabalik ng Shareholder

Katayuan ng Return ng Tagatustos
(yunit: KRW 100 milyon, %)
  • Ang ratio ng pagbabayad (b / a)
  • Kasalukuyang netong kita (a)
  • Kabuuang halaga ng mga dividend (b)
(yunit: KRW 100 milyon, %)
Katayuan ng Return ng Tagatustos
Pag-uuri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kasalukuyang netong kita (a) 10,239 10,267 13,141 15,110 13,928 12,632 20,241 24,548 24,115
Kabuuang halaga ng mga dividend (b) 2,945 3,158 4,060 4,101 3,826 3,729 6,220 7,655 7,847
Ang ratio ng pagbabayad (b / a) 28.8% 30.8% 30.9% 30.1% 32.5% 29.5% 30.7% 31.2% 32.5%
Dividend bawat share ₩ 450 ₩ 480 ₩ 617 ₩ 690 ₩670 ₩471 ₩780 ₩960 ₩984
Par value dividend ratio 9.0% 9.6% 12.3% 13.8% 13.4% 9.4% 15.6% 19.2% 19.7%
Ang ratio ng dividend ng halaga ng merkado 3.4% 3.6% 3.7% 4.6% 5.4% 5.0% 7.0% 8.6% 7.3%
Katayuan ng Return ng Tagatustos
Pag-uuri Katayuan
Kasalukuyang netong kita (a) 2015: 10,239
2016: 10,267
2017: 13,141
2018: 15,110
2019: 13,928
2020: 12,632
2021: 20,241
2022: 24,548
2023: 24,115
Kabuuang halaga ng mga dividend (b) 2015: 2,945
2016: 3,158
2017: 4,060
2018: 4,101
2019: 3,826
2020: 3,729
2021: 6,220
2022: 7,655
2023: 7,847
Ang ratio ng pagbabayad (b / a) 2015: 28.8%
2016: 30.8%
2017: 30.9%
2018: 30.1%
2019: 32.5%
2020: 29.5%
2021: 30.7%
2022: 31.2%
2023: 32.5%
Dividend bawat share 2015: ₩ 450
2016: ₩ 480
2017: ₩ 617
2018: ₩ 690
2019: ₩670
2020: ₩471
2021: ₩780
2022: ₩960
2023: ₩984
Par value dividend ratio 2015: 9.0%
2016: 9.6%
2017: 12.3%
2018: 13.8%
2019: 13.4%
2020: 9.4%
2021: 15.6%
2022: 19.2%
2023: 19.7%
Ang ratio ng dividend ng halaga ng merkado 2015: 3.4%
2016: 3.6%
2017: 3.7%
2018: 4.6%
2019: 5.4%
2020: 5.0%
2021: 7.0%
2022: 8.6%
2023: 7.3%