Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Listahan ng Kard

IBK Card Mall, tunay! isang mahusay na pagpipilian na nurtures pag-asa.

"Hello" Card (Check)

Suriin ang kard na espesyal para sa mga dayuhan

Ang Kagalakan ng Buhay sa Araw-araw (Suriin)

Mahusay diskuwento araw-araw at sa lahat ng dako, ang kagalakan ng sandaling ito

Tunay! Good Global Check (Personal)

Mga manlalakbay sa ibang bansa! Mga direktang mamimili sa ibang bansa!
Mahalagang bagay para sa smart consumption