Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Paglalahad ng Pinansiyal

2023
 • 2023 4Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2023 4Q_Consolidated Financial Statements
 • 2023 3Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2023 3Q_Consolidated Financial Statements
 • 2023 2Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2023 2Q_Consolidated Financial Statements
 • 2023 1Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2023 1Q_Consolidated Financial Statements
2022
 • 2022 4Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2022 4Q_Consolidated Financial Statements
 • 2022 3Q_Consolidated Financial Statements
 • 2022 2Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2022 2Q_Consolidated Financial Statements
 • 2022 1Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2022 1Q_Consolidated Financial Statements
2021
 • 2021 4Q_Non-consolidated Financial Statements
 • 2021 4Q_Consolidated Financial Statements
 • 2021 3Q_Non-consolidated Financial statements
 • 2021 3Q_Consolidated Financial statements
 • 2021 2Q_Non-consolidated Financial statements
 • 2021 2Q_Consolidated Financial statements
 • 2021 1Q_Non-consolidated Financial statements
 • 2021 1Q_Consolidated Financial statements
1 2 3 4 5 6

※ Kung ang Acrobat na tagabasa ay hindi nakalagay sa inyong PC, kailangan po munang magdownload ng reader. Ang Acrobat na pangbasa ay pambukas na programa.