Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Katayuan ng mga Shareholder

Ministri ng Estratehiya at Pananalapi: 63.5% Mga dayuhan: 10.1% Iba pa: 23.8% Korea Development Bank: 1.4% Ang Export-Import Bank of Korea: 1.2%
(Hanggang Hulyo Dis 24, 2020) Karaniwang Stock
 • Ministri ng Diskarte at Pananalapi: 63.5%
 • Korea Development Bank: 1.4%
 • Ang Bank ng Export-import ng Korea: 1.2%
 • Mga dayuhan: 10.1%
 • Iba pa: 23.8%
Katayuan ng Mga shareholders
Shareholder Karaniwang Stock Ginustong stock Kabuuan
Bilang ng mga stock Ibahagi ang ratio Bilang ng mga stock Ibahagi ang ratio Bilang ng mga stock Ibahagi ang ratio
Ministri ng Estratehiya at Pananalapi 468,794,764 63.5% - - 468,794,764 59.2%
Korea Development Bank 10,490,000 1.4% 46,915,282 88.3% 57,405,282 7.3%
Ang Bank ng Export-import ng Korea 8,501,153 1.2% 6,210,000 11.7% 14,711,153 1.9%
Mga dayuhan 74,812,478 10.1% - - 74,812,478 9.4%
Ang iba pa 176,065,9965 23.8% - - 176,065,965 22.2%
Kabuuan 738,664,360 100.0% 53,125,282 100.0% 791,789,642 100.0%
Katayuan ng Mga shareholders - Ministri ng Estratehiya at Pananalapi
Ministri ng Estratehiya at Pananalapi
Karaniwang stock
 • Bilang ng mga stock: 468,794,764
 • Ratio ng pagbabahagi: 63.5%
Ginustong stock
 • Bilang ng mga stock: -
 • Ratio ng pagbabahagi: -
Kabuuan
 • Bilang ng mga stock: 468,794,764
 • Ratio ng pagbabahagi: 59.2%
Katayuan ng Mga shareholders - Korea Development Bank
Korea Development Bank
Karaniwang stock
 • Bilang ng mga stock: 10,490,000
 • Ratio ng pagbabahagi: 1.4%
Ginustong stock
 • Bilang ng mga stock: 46,915,282
 • Ratio ng pagbabahagi: 88.3%
Kabuuan
 • Bilang ng mga stock: 57,405,282
 • Ratio ng pagbabahagi: 7.3%
Katayuan ng Mga shareholders - Ang Export-import Bank ng Korea
Ang Bank ng Export-import ng Korea
Karaniwang stock
 • Bilang ng mga stock: 8,501,153
 • Ratio ng pagbabahagi: 1.2%
Ginustong stock
 • Bilang ng mga stock: 6,210,000
 • Ratio ng pagbabahagi: 11.7%
Kabuuan
 • Bilang ng mga stock: 14,711,153
 • Ratio ng pagbabahagi: 1.9%
Katayuan ng Mga shareholders - Mga dayuhan
Mga dayuhan
Karaniwang stock
 • Bilang ng mga stock: 74,812,478
 • Ratio ng pagbabahagi: 10.1%
Kabuuan
 • Bilang ng mga stock: 74,812,478
 • Ratio ng pagbabahagi: 9.4%
Katayuan ng Mga shareholders - Iba pa
Ang iba pa
Karaniwang stock
 • Bilang ng mga stock: 176,065,965
 • Ratio ng pagbabahagi: 23.8%
Kabuuan
 • Bilang ng mga stock: 176,065,965
 • Ratio ng pagbabahagi: 22.2%
Katayuan ng Mga shareholders - Kabuuan
Kabuuan
Karaniwang stock
 • Bilang ng mga stock: 738,664,360
 • Ratio ng pagbabahagi: 100.0%
Ginustong stock
 • Bilang ng mga stock: 53,125,282
 • Ratio ng pagbabahagi: 100.0%
Kabuuan
 • Bilang ng mga stock: 791,789,642
 • Ratio ng pagbabahagi: 100.0%