Industrial Bank of Korea

Kalagayan ng mga shareholder

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.
Kalagayan ng mga shareholder
Ministry of Strategy and Finance: 53.2% Dayuhan: 22.3% Iba pa: 21.2% Korea Development Bank: 1.8% Ang Export-Import Bank of Korea: 1.5%
(Bilang ng 09 25, 2019) Karaniwang Stock
 • Ministri ng Diskarte at Pananalapi: 53.2%
 • Korea Development Bank: 1.8%
 • Ang Export-Import Bank ng Korea: 1.5%
 • Mga Dayuhan: 22.3%
 • Iba: 21.2%
Katayuan ng mga Shareholder
Shareholder Karaniwang Stock Ginustong stock Kabuuang
Bilang ng mga Stock Ibahagi ang ratio Bilang ng mga Stock Ibahagi ang ratio Bilang ng mga Stock Ibahagi ang ratio
Ministri ng Diskarte at Pananalapi 307,287,383 53.2% 44,847,038 45.8% 352,134,421 52.2%
Korea Development Bank 10,490,000 1.8% 46,915,282 47.9% 57,405,282 8.5%
Ang Export-Import Bank ng Korea 8,501,153 1.5% 6,210,000 6.3% 14,711,153 2.2%
Mga Dayuhan 128,676,488 22.3% - - 128,676,488 1919%
Iba pa 122,201,955 21.2% - - 122,201,955 18.1%
Kabuuang 577,156,979 100.0% 97,972,320 100.0% 675,129,299 100.0%
Katayuan ng mga Shareholder - Ministri ng Diskarte at Pananalapi
Ministri ng Diskarte at Pananalapi
Karaniwang stock
 • Bilang ng mga Stock: 307,287,383
 • Ibahagi ang ratio: 53.2%
Ginustong stock
 • Bilang ng mga Stock: 44,847,038
 • Ibahagi ang ratio: 45.8%
Kabuuang
 • Bilang ng mga Stock: 352,134,421
 • Ibahagi ang ratio: 52.2%
Katayuan ng mga Shareholder - Korea Development Bank
Korea Development Bank
Karaniwang stock
 • Bilang ng mga Stock: 10,490,000
 • Ibahagi ang ratio: 1.8%
Ginustong stock
 • Bilang ng mga Stock: 46,915,282
 • Ibahagi ang ratio: 47.9%
Kabuuang
 • Bilang ng mga Stock: 57,405,282
 • Ibahagi ang ratio: 8.5%
Katayuan ng mga Shareholder - Ang Export-Import Bank of Korea
Ang Export-Import Bank ng Korea
Karaniwang stock
 • Bilang ng mga Stock: 8,501,153
 • Ratio ng pagbabahagi: 1.5%
Ginustong stock
 • Bilang ng mga Stock: 6,210,000
 • Share ratio: 6.3%
Kabuuang
 • Bilang ng mga Stock: 14,711,153
 • Ibahagi ang ratio: 2.2%
Katayuan ng mga Shareholder - Mga Dayuhan
Mga Dayuhan
Karaniwang stock
 • Bilang ng mga Stock: 128,676,488
 • Ibahagi ang ratio: 22.3%
Kabuuang
 • Bilang ng mga Stock: 128,676,488
 • Ibahagi ang ratio: 19.1%
Katayuan ng mga Shareholder - Iba pa
Iba pa
Karaniwang stock
 • Bilang ng mga Stock: 122,201,955
 • Ibahagi ang ratio: 21.2%
Kabuuang
 • Bilang ng mga Stock: 122,201,955
 • Share ratio: 18.1%
Katayuan ng mga Shareholder - Kabuuang
Kabuuang
Karaniwang stock
 • Bilang ng mga Stock: 577,156,979
 • Share ratio: 100.0%
Ginustong stock
 • Bilang ng mga Stock: 97,972,320
 • Share ratio: 100.0%
Kabuuang
 • Bilang ng mga Stock: 675,129,299
 • Share ratio: 100.0%