Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

FDI ONEPASS

Maligayang Pagdating sa IBK FDI ONEPASS.
Mangyaring pumili ng isang wika (Ingles / Korean) at mga uri ng FDI para sa tumpak na konsultasyon ng aplikasyong.

Aplikasyon para sa konsultasyon sa Foreign Direct Investment (FDI) sa pamamagitan ng pagkuha ng stock, atbp o format ng pamumuhunan
Aplikasyon para sa konsultasyon sa Foreign Direct Investment (FDI) sa pamamagitan ng long-term loan format