Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Detalyadong Gawaing Daloy na Tsart

Pamamaraan para sa paunang pag-uulat at pagpaparehistro ng dayuhang namuhunan ng kumpanya para sa FDI

Pagkuha ng mga stock o pusta sa domestic na kumpanya, o pamumuhunan sa non-profit na korporasyon
Kaso 01. Iulat ang pamumuhunan sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bagong stock (o format ng investment)
 1. 1 HAKBANG Hakbang 01. Preliminary reporting
 2. 2 HAKBANG Hakbang 02. Magbayad ng puhunan sa pamamagitan ng bangko o dalhin ang personal na dayuhang pera pagkatapos na mag-ulat sa customs office
 3. 3 HAKBANG Hakbang 03. (Corporation) Panatilihin ang kabisera upang mamuhunan

  (Indibidwal na operator ng negosyo) Ang pagpapalit ng banyagang pera ay magagamit bilang mga pondo para sa negosyo
 1. 4 Hakbang Registry National Tax Service Hakbang 04.Registry National Tax Service (Corporation) Pagpaparehistro ng pagsasama (capital increase)

  (Corporation / Indibidwal na operator ng negosyo) Pagpaparehistro ng negosyo
 2. 5 HAKBANG Hakbang 05. Pagpaparehistro ng kumpanya ng dayuhang pamumuhunan

  * Mga dahilan para sa pagpaparehistro (sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng paglitaw ng dahilan)
  • Pagkumpleto ng pagbabayad (investment) para sa paksa ng pamumuhunan
  • Pagkuha ng umiiral na stock pagkatapos ng pagbabayad
Kaso 02. Iulat ang pamumuhunan sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagkuha ng mga umiiral na stock
 1. 1 HAKBANG Hakbang 01. Pag- uulat ng paunang / ex post facto *

  * Listahan ng stock: sa loob ng 30 araw mula sa pagkuha
 2. 2 HAKBANG Hakbang 02. Magbayad ng puhunan sa pamamagitan ng bangko o dalhin ang personal na dayuhang pera pagkatapos na mag-ulat sa customs office
 1. 3 HAKBANG Hakbang 03. Settlement ng kabisera (Assignor at assignee)
 2. 4 HAKBANG Hakbang 04. Pagpaparehistro ng kumpanya ng dayuhang pamumuhunan

  * Mga dahilan para sa pagpaparehistro (sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng paglitaw ng dahilan)
  • Pagkumpleto ng pagbabayad (investment) para sa paksa ng pamumuhunan
  • Pagkuha ng umiiral na stock pagkatapos ng pagbabayad
Pagkuha ng mga stock o pagbabahagi sa pamamagitan ng pagsama-sama, atbp.
 1. 1 HAKBANG Hakbang 01. (Mag-ulat ng ex post facto sa loob ng 60 araw)
  Iulat ang pagkuha ng mga stock o pagbabahagi

  * Mga dahilan para sa pag-uulat
  • Pagtaas ng kapital nang walang pagsasaalang-alang
  • Corporate merger and division, at komprehensibong stock exchange at transfer
  • Pagbili, pamana, pamana at pagbibigay ng dayuhan
  • Pamumuhunan ng kita (dividend ng cash at dibidendo ng stock)
  • Ang conversion ng convertable bond, na maaaring ipataw na certificate at stock depository certificate sa stock
 2. 2 HAKBANG Hakbang 02. Pagpaparehistro ng kumpanya ng dayuhang pamumuhunan

  * Mga dahilan para sa pagpaparehistro (sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng paglitaw ng dahilan)
  • Pagkumpleto ng pagbabayad (investment) para sa paksa ng pamumuhunan
  • Pagkuha ng umiiral na stock pagkatapos ng pagbabayad
Pangmatagalang pautang
 1. 1 HAKBANG Hakbang 01. Pagpaparehistro ng kumpanya ng dayuhang pamumuhunan

  * Mga dahilan para sa pagpaparehistro (sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng paglitaw ng dahilan)
  • Pagkumpleto ng pagbabayad (investment) para sa paksa ng pamumuhunan
  • Pagkuha ng umiiral na stock pagkatapos ng pagbabayad
 2. 2 HAKBANG Hakbang 02. (Preliminary report) Iulat ang pangmatagalang pautang na pamumuhunan
 3. 3 HAKBANG Hakbang 03. Ipakilala ang kabisera sa ibang bansa
Aplikasyon para sa konsultasyon sa Foreign Direct Investment (FDI) sa pamamagitan ng pagkuha ng stock, atbp o format ng pamumuhunan
Aplikasyon para sa konsultasyon sa Foreign Direct Investment (FDI) sa pamamagitan ng long-term loan format