Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Pagpapanatily

Pangako sa Pagpapanatili

Ang Pang-industriyang Bangko ng Korea ay nakatuon sa pagsuporta sa mga maliliit at katamtaman ang laki na mga negosyo (SMEs) sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pinasadyang pinansiyal na suporta. Halimbawa, para sa mga SME vendor, sa mga malalaking korporasyon, ang isang ibinahaging programa ng pag-unlad ay inaalok sa pakikipagtulungan sa mga malalaking korporasyon upang itaguyod ang mga solusyon sa pinansyal na panalo. Para sa mga nasa renewable energy business o berde na industriya, iba't ibang mga produktong pang-pinansiyal na kapaligiran ang inaalok upang makatulong na lumikha ng isang mababang ekonomiya ng carbon. Sa susunod na 5 taon, ang IBK ay magtustos ng kabuuang KRW 100 trilyon para sa maagang yugto ng SMEs sa pamamagitan ng aming 600 na sangay sa buong bansa at 27 na mga network sa ibang bansa. Ito, inaasahan namin, ay magreresulta sa paglulubog sa mahigit na 300 start-ups at sa gayon lumikha ng 100,000 bagong mga trabaho.

Balangkas ng Social, Green, at Sustainability ng IBK
I-download - I-
Sustainalytics '
Pangalawang opinyon
I-download - Sustainalytics 'Ikalawang Opinyon