Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Mensahe ng CEO

Kami ay lilitaw bilang isang top-tier financial group
batay sa makabagong pamamahala sa pinansya at pamamahala.

Hello sa inyong lahat,
Ako si Kim Sung-tae, Chairman at CEO ng Industrial Bank of Korea (IBK).
Maraming salamat sa pagbisita sa opisyal na website ng IBK.

Ang IBK ay isang policy financing organization na itinatag noong 1961 para sa small and medium-sized enterprises (SMEs), na may layong protektahan at payabungin ang SMEs at mapabuti ang kanilang estadong pang-ekonomiko.

Sa nakalipas na 60 taon, ang IBK ay nagpapatuloy sa paglalakbay nito sa bawat landas at kasaysayan ng pag-unlad ng Korea. Hinahawan ng IBK ang daan para sa isang hinaharap na puspos ng pag-asa at oportunidad para sa SMEs at sa aming mga kliyente bilang isang bangkong pinatatakbo ng pamahalaan.

Simula ngayon, mangangako ang IBM sa pagsusulong ng pang-ekonomikong pag-unlad at inobasyon kasama ang SMEs sa pamamagitan ng “Pananalapi para sa bagong halaga” at pagbuo ng isang maayos na hinaharap kasama ang aming mga kliyente.

Ihahatag namin ang aming sarili na isang “matatag na bangko” na pinadadali ang paraan upang masuportahan ang SMEs na malampasan ang mga krisis at matiyak ang pag-ibayo ng pag-unlad. Kakamtin din namin ang “matuwid na pamumuhunan” na inuuna ang aming kliyente at ang lipunan.

Inilalagak ng IBK ang tiwala at kapakanan ng mga kliyente bilang pangunahin nitong priyoridad at pinagsusumikapang “umabante patungo sa mas maalwang hinaharap.” Nagpapasalamat kami sa inyong interes at suporta sa aming mga pagsisikap, at hinahangad namin ang kaligayahan sa inyong buhay.
Maraming salamat.
ng Industrial Bank of Korea (IBK) Chairman at CEO Kim Sung-tae