Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

Utang

IBK Loan Mall, tunay! isang mahusay na pagpipilian na nurtures pag-asa

IBK Mortgage Loan

IBK Representative Mortgage Loan

IBK Real Estate Loan

Ito ay isang produkto ng pautang para sa mga customer (kasama ang auction / public auction) na nagbibigay ng pangkalahatang ari-arian bilang mortgage, hindi kasama ang pabahay.