Industrial Bank of Korea

Listahan ng utang

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.
Listahan ng utang

IBK Loan Mall, tunay! isang mahusay na pagpipilian na nurtures pag-asa

IBK Mortgage Loan

IBK Representative Mortgage Loan

IBK Real Estate Loan

Ito ay isang produkto ng pautang para sa mga customer (kasama ang auction / public auction) na nagbibigay ng pangkalahatang ari-arian bilang mortgage, hindi kasama ang pabahay.