Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.
Handang mag-umpisa
Smart na Pagbabangko IBK Pangkalahatang Promosyon ng HomK 2020.02.18
Sa lalong madaling panahon kami ay makarating sa Incheon Airport. 
 Dumating ako sa Korea 
 Mahirap pa 
 Pangkalahatang homepage 

 Dumating ako sa Korea 
 wala akong pera 
 Pangkalahatang homepage 

 Mayroon akong isang mobile phone 
 nauunawaan ako 
 Ito ay tapos na madali 

 madaling Global Homepage 
 homepage 
 madaling madali 
 madaling homepage