Industrial Bank of Korea

Antas ng palitan ng pera

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.
Antas ng palitan ng pera
Search Date&Time : 2020.01.20 19:00:09
Exchange Rate
NOK Norway (NOK)   /   Basic Rate : 130.02

Detail

Detail
Buying Cash(Spread) KRW 132.62 (2.00%)
Selling Cash(Spread) KRW 127.42 (2.00%)
Sending Remittance KRW 131.25
Receiving Remittance KRW 128.79
Transaction Standard Rate KRW 130.02
US Dollar Rate 8.9103
USD Exchange Rate 0.1122