Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.
Antas ng palitan ng pera
Search Date&Time : 2020.01.20 19:00:09
Exchange Rate
EUR EU (EUR)   /   Basic Rate : 1,284.78

Detail

Detail
Buying Cash(Spread) KRW 1,310.09 (1.97%)
Selling Cash(Spread) KRW 1,259.47 (1.97%)
Sending Remittance KRW 1,296.98
Receiving Remittance KRW 1,272.58
Transaction Standard Rate KRW 1,284.78
US Dollar Rate 1.1090
USD Exchange Rate 1.1090