Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.

IBK W ACCOUNT (Hulugan)

 
   
Impormasyon ng Produkto.
Nag-aalok ng mga pangunahing benepisyo para sa mga manggagawa
Nag-aalok ng mga bago o pang-matagalang empleyado ng mga pangunahing benepisyo ng rate na walang kondisyon sa pagganap ng transaksyon
Mga indibidwal na may mga tunay na pangalan (maliban sa mga indibidwal na negosyo, 1 account bawat tao)
Ang IBK Savings ay gumagamit ng maliit na bono sa pananalapi sa negosyo
(Bagong empleyado) 1 taon, (pang-matagalang empleyado) 1 - 3 taon
(Bagong empleyado) Sa loob ng 500,000 won bawat buwan, (pang-matagalang empleyado) sa loob ng 3 milyong won bawat buwan
Pagbabayad sa oras ng pag-expire
Nagbibigay ng kalakasan na rate batay sa panahon ng kasalukuyang trabaho bilang isang bagong empleyado (mas mababa sa isang taon) at pangmatagalang empleyado (mahigit sa tatlong taon)
 • (Bagong empleyado) 1.5%p kada taon
 • (Pang-matagalang empleyado) Maximum na 1.0%p bawat taon
Hindi karapat-dapat.
Pansinin
 • Kung ang mga nilalaman ng mga produkto ay binago o nasuspinde dahil sa mga kalagayan ng bangko, ang mga kaugnay na usapin tulad ng mga dahilan at nilalaman na binago o nasuspinde ay ipaskil isang buwan bago ang petsa ng pagpapatupad (o ang petsa ng suspensyon) sa ang sangay ng bangko at ang website ng bangko para sa isang buwan. Para sa mga kapansin-pansin na mga pagbabago sa benepisyo, ang nabagong nilalaman ay magiging epektibo para sa mga customer na nagpatala pagkatapos ng petsa ng pagbabago.
 • Ang deposito na ito ay hindi protektado ng Korea Deposit Insurance Corporation sa ilalim ng Batas sa Proteksyon ng Depositor.
 • Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga indibidwal na produkto, mangyaring makipag-ugnay sa sangay ng bangko o sa IBK Customer Center (1588-2566).
 • Sa kaganapan ng anumang mga hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan sa mga transaksyon sa pagbabangko, maaari kang humiling ng resolusyon sa dispute settlement organization ng IBK o mag-aplay para sa hindi pagkakaunawaan mediation sa pamamagitan ng Financial Disputes Mediation Committee, atbp.
  (Financial Supervisory Service: 1332 na walang area code, IBK: 080-800-0119)
 • Ang IBK ay hindi tumatanggap ng pera, mga mahahalagang bagay o aliwan. Mangyaring iulat ang anumang paglabag sa pamamahala ng etika o pagpapabuti na kinakailangan.

  Telepono: 02-729-7490
  e-Mail: ibkethics@ibk.co.kr
   
Ang masusubaybay na pagsusuri ng masunurin sa batas ay dumaan:
2020-4409 (2020.10.29)
Petsa ng pagkawalang bisa:
2020.10.29 - 2021.10.28
2020.10.29 Kasalukuyang Pamantayan