Industrial Bank of Korea

IBK, ang inyong pinansiyan na kapartner
para sa mabuting kinabukasan.
Impormasyon sa Tour
Incheon International Airport

Terminal 1

  Kasalukuyang kabuuang numero ng mga taong naghihintay sa alisang gate : Mga tao
  Batay sa numero ng mga pasahero bawat oras
  Based on the number of passenger per hour
  Gate 5Gate 4Gate 3Gate 2Gate
  • Maayos
  • Karaniwan
  • Kaunting Umpukan
  • Maraming tao
  • Napakaraming tao
  Batay sa numero ng mga pasahero bawat oras
  • Maayos< 3,200Mga tao
  • Karaniwan3,201Mga tao - 3,500Mga tao
  • Kaunting Umpukan3,501Mga tao - 3,800Mga tao
  • Maraming tao3,801Mga tao - 4,000Mga tao
   Kung aabot sa 2 oras sa mahigit sa 3,500 na katao
  • Napakaraming tao> 4,001Mga tao
   Kung aabot sa 2 oras sa mahigit sa 3,800 na katao

  Ito ang katotohanang oras ng paghihintay mula sa alisang gate sa seguridad na check point. Ang mabilis na daraanan ay sa pagitan ng una at panglawang alisang gate Kahulihang update : Alok : Incheon International Airport