Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

สมาร์ท แบงก์กิ้ง

IBK ONE การธนาคารระดับโลก

บริการธนาคารเดียวในภาษาต่างประเทศสำหรับลูกค้าต่างประเทศ (เช่นแรงงานต่างชาติและนักเรียน)! มันจะเป็นพนักงานที่ทุ่มเทสำหรับคุณบนโทรศัพท์มือถือของคุณ
 • Safe ความปลอดภัยที่มีใบรับรองอย่างเป็นทางการและแป้นรักษาความปลอดภัย!
 • ง่ายใช้งานง่ายสำหรับทุกคน!
 • SPEED รวดเร็ว ด้วยโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและการเพิ่มประสิทธิภาพ!

คู่มือการใช้บริการ

 1. ①ดาวน์โหลดแอพ「 IBK ONE Banking Global 」
 2. authentication การรับรองความถูกต้องส่วนบุคคลและการออก, การคัดลอก, การลงทะเบียนธนาคาร / องค์กรอื่น ๆ ของใบรับรองอย่างเป็นทางการ
 3. ③ใช้「บริการ IBK ONE Banking Global 」
 1. ①เยี่ยมชมสาขา IBK ที่ใกล้ที่สุดของคุณด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
 2. ②เข้าร่วมกับบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของ IBK และ「 IBK ONE Banking Global 」
 3. ③ติดตั้งแอพ「 IBK ONE Banking Global 」
 4. ④ออกการรับรองความถูกต้องส่วนตัวลงทะเบียนธนาคารอื่น / องค์กรของใบรับรองอย่างเป็นทางการ
 5. ⑤ใช้「บริการ IBK ONE Banking Global 」
เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงานที่ผ่านการพิจารณา

2020-5293(2020.12.17)


ข้อควรระวัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดกรุณาเยี่ยมชมสาขาการค้าหรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า IBK (1566-2566)

 • หากมีการคัดค้านการทำธุรกรรมของธนาคารคุณอาจขอมติให้องค์กรจัดการข้อพิพาทของ IBK Industrial Bank หรือสมัครอนุญาโตตุลาการความขัดแย้งผ่านคณะกรรมการระงับข้อพิพาททางการเงิน
  (บริการกำกับดูแลทางการเงิน: 1332 หมายเลขรหัสประเทศ, IBK Industrial Bank of Korea: 080-800-0119)
 • IBK Industrial Bank of Korea ไม่ยอมรับการให้สินบนหรือการปฏิบัติใด ๆ และในกรณีที่มีการละเมิดการจัดการด้านจริยธรรมหรือการปรับปรุงใด ๆ ที่จำเป็นโปรดรายงาน ( 82-02-729-7490, อีเมล: ibkethics@ibk.co.kr )