Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

ข้อมูลทางการเงิน

การป้องกันอุบัติเหตุทางการเงินคืออะไร
  • การฉ้อโกงทางการเงินทางอิเล็คทรอนิคส์โดยการให้ข้อมูลลูกค้าอย่างผิดกฎหมายผ่านทางฟิชชิ่งร้านขายยา ฯลฯ และได้รับใบรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับการถอนจากการออม
  • บริการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยกำหนดอุปกรณ์ล่วงหน้าหรืออนุญาตให้ทำธุรกรรมผ่านการรับรองเพิ่มเติมเท่านั้น
ลูกค้ารายบุคคลที่ใช้อินเทอร์เน็ต / สมาร์ทแบงกิ้ง
  • (Re) การออกใบรับรองอย่างเป็นทางการการลงทะเบียนของธนาคารอื่นหรือใบรับรององค์กร
  • โอนไปยังบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากล่าสุดสำหรับการโอนทางอินเทอร์เน็ต / สมาร์ทแบงกิ้งมากกว่า 1 ล้านวอน (จำนวนเงินสะสมใน 1 วัน)
  • ค่าธรรมเนียม: ไม่มี
วิธีการใช้งาน

ธุรกรรมธนาคารเฉพาะในอุปกรณ์ที่กำหนดเช่นพีซีสมาร์ทโฟน ฯลฯ (สามารถกำหนดอุปกรณ์ได้สูงสุด 5 รายการ)

คำขออนุมัติที่ได้รับจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับธนาคารและได้รับการอนุมัติทางโทรศัพท์โดยตรง

เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงานที่ผ่านการพิจารณา

2019-0684 (2019/02/19)


ข้อควรระวัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดกรุณาเยี่ยมชมสาขาการค้าหรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า IBK (1566-2566)

  • หากมีการคัดค้านการทำธุรกรรมของธนาคารคุณอาจขอมติให้องค์กรจัดการข้อพิพาทของ IBK Industrial Bank หรือสมัครอนุญาโตตุลาการความขัดแย้งผ่านทางคณะกรรมการระงับข้อพิพาททางการเงิน
    (บริการกำกับดูแลทางการเงิน: 1332 หมายเลขรหัสประเทศ, IBK Industrial Bank of Korea: 080-800-0119)
  • IBK Industrial Bank of Korea ไม่ยอมรับการให้สินบนหรือการปฏิบัติใด ๆ และในกรณีที่มีการละเมิดการจัดการด้านจริยธรรมหรือการปรับปรุงใด ๆ ที่จำเป็นโปรดรายงาน ( 82-02-729-7490, อีเมล: ibkethics@ibk.co.kr )