Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

สถานะการจัดอันดับเครดิตของ IBK
(ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2019)
สถานะการจัดอันดับเครดิตของ IBK1
วันที่ การประเมินสารสนเทศและสินเชื่อแห่งชาติ บริการนักลงทุนเกาหลี คอร์ปอเรชั่นเกาหลีเรตติ้ง
NICE บริการนักลงทุนเกาหลี การจัดอันดับของเกาหลี
ปัจจุบัน AAA AAA AAA
สถานะการจัดอันดับเครดิตของ IBK2
วันที่ มูดี้ส์ S & P ฟิทช์
ระยะยาว ช่วงเวลาสั้น ๆ ระยะยาว ช่วงเวลาสั้น ๆ ระยะยาว ช่วงเวลาสั้น ๆ
ปัจจุบัน Aa2 P1 AA- A-1 AA- F1
สถานะการจัดอันดับเครดิตของ IBK1
การประเมินสารสนเทศและสินเชื่อแห่งชาติ NICE: AAA
บริการนักลงทุนเกาหลี บริการนักลงทุนเกาหลี: AAA
คอร์ปอเรชั่นเกาหลีเรตติ้ง คะแนนเกาหลี: AAA
สถานะการจัดอันดับเครดิตของ IBK2
มูดี้ส์ Aa2 ระยะยาว
ระยะสั้น P1
S & P ระยะยาว AA-
ระยะสั้น A-1
ฟิทช์ ระยะยาว AA-
ระยะสั้น F1
สถานะการจัดอันดับเครดิตของรัฐบาล
(ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2019)
สถานะการจัดอันดับเครดิตของ IBK3
วันที่ มูดี้ส์ S & P ฟิทช์
ระยะยาว ระยะยาว ระยะยาว
ปัจจุบัน Aa2 AA AA-
สถานะการจัดอันดับเครดิตของ IBK3
มูดี้ส์ ระยะยาว: Aa2
S & P ระยะยาว: AA-
ฟิทช์ ระยะยาว: AA-
มูดี้ส์
 • IBK: 8,120
 •  
 • รัฐบาล: 2,052
 •  
S & P
 • IBK: 9,358
 •  
 • รัฐบาล: 2,800
 •  
ฟิทช์
 • IBK: 10,239
 •  
 • รัฐบาล: 2,945
 •