Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

ประวัติ

การศึกษา
  • วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต; M.A. Business Administration)
  • มหาวิทยาลัยแห่งชาติชุงนัม (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต; M.A. Business Administration)
  • โรงเรียนมัธยมปลายพาณิชย์แทจอน
ประวัติการทำงาน
ประวัติการทำงาน
เดือนมกราคม 2023 ประธานของธนาคาร IBK คนที่ 27
มีนาคม 2020 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร IBK
กุมภาพันธ์ 2019 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IBK Capital
มกราคม 2017 หัวหน้าของกลุ่มยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของธนาคาร IBK
มกราคม 2016 หัวหน้าฝ่ายปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคของธนาคาร IBK
มกราคม 2015 หัวหน้าสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเคียงดงของธนาคาร IBK
มกราคม 2014 หัวหน้าสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคปูซาน/อุลซันของธนาคาร IBK
มกราคม 2012 หัวหน้าแผนกวางแผนทั่วไปของธนาคาร IBK
มกราคม 2011 หัวหน้าแผนกวางแผนอนาคตของธนาคาร IBK