Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

ความเป็นมา

2023
01
 • การเข้ารับตำแหน่งของประธานคนที่ 27 คิม ซอง-เท
2022
12
 • ประธานยุน จอง-วอน เข้าร่วมพิธีเปิดตัวธนาคาร SME ในซาอุดีอาระเบีย
11
 • จัดตั้ง “กลุ่มที่ปรึกษาระดับการทำงานดิจิทัล” ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
 • งานเปิดตัวช่องทางดิจิทัลสำหรับองค์กรที่ได้รับการจัดระบบใหม่
 • ลงนามในสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนทีมชาติกีฬายกน้ำหนักและมวยปล้ำของเกาหลีในฐานะของหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการ
 • เป็นเจ้าภาพจัดงาน “The Art Plaza: LINK by IBK”
09
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ “รายงานผลการสำรวจสถานะเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกิจการ SMEs”
07
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ “รายงานความยั่งยืนของธนาคาร IBK ปี 2022”
 • สรุปการทำสัญญาทางธุรกิจกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม (สัญญาการปฏิบัติเพื่อขยายระบบการจัดหมวดหมู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
 • เริ่มนำ “ระบบการประเมินโดยอัตโนมัติของ IBK” เข้ามาใช้เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพการเติบโตของบริษัทต่างๆ เป็นครั้งแรกในภาคการเงิน
05
 • สรุปการทำสัญญาทางธุรกิจกับสำนักงาน KBIZ เพื่อกิจการ SMEs ของเกาหลี เพื่อมอบการสนับสนุนทางการเงินให้แก่กิจการขนาดเล็กและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเพื่อการเติบโตด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน
03
 • เปิดตัวทีมให้ดูแลแกรนด์สแลมจูเนียร์ของธนาคาร IBK
 • เข้าร่วม “หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (WEPs)” ขององค์การสหประชาชาติ
 • เปิดตัวบริการสมัครสมาชิกแบบไม่ต้องพบหน้าให้แก่ระบบเงินบำนาญเกษียณอายุประเภทองค์กร (DB·DC) เป็นครั้งแรกในภาคการเงิน
02
 • เปิดตัว “เงินกู้เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนอย่างประสบความสำเร็จ” โดยเป็นเงินกู้ที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนเป็นครั้งแรกของเกาหลี
01
 • สามารถทำผลกำไรสุทธิได้ถึงระดับ 2 ล้านล้านวอนเกาหลีในระยะเวลาที่กำหนด
2021
12
 • เปิดตัวบริการบริหารจัดการสินทรัพย์ i-ONE
11
 • ได้รับการจัดอันดับ 1 ในการทบทวนตรวจสอบผลการดำเนินงานทางการเงินเชิงเทคโนโลยีในภาคการธนาคาร ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021
 • ดำเนินโปรแกรมให้คำปรึกษาด้านการเงิน
09
 • การลงมติสำหรับคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนของ IBK (ปี 2040)
 • เริ่มนำบริการแบบไม่ต้องพบหน้าอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับการออกบัตรสำหรับองค์กรและการเปิดบัญชีเพื่อชำระเงินมาใช้เป็นครั้งแรกในเกาหลี
 • ได้รับการอนุมัติ (จากคณะกรรมการบริการทางการเงิน) สำหรับ My Data (ในฐานะของธุรกิจบริหารจัดการข้อมูลเครดิตส่วนบุคคล)
 • สรุปสัญญาทางธุรกิจกับซาอุดีอาระเบียเพื่อสนับสนุนการก่อตั้งธนาคาร SME ของซาอุดีอาระเบีย
08
 • ยอดสินเชื่อระยะกลางมาถึงระดับ 200 ล้านล้านวอนเกาหลีเป็นครั้งแรกในภาคการเงิน
07
 • จำนวนของผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก “BOX POS” เกิน 10,000 ราย
06
 • เปิดตัว “บัตรซีอีโอ” ซึ่งเป็นบัตรรายแรกของเกาหลีที่รวมบัตรเครดิตส่วนตัวและบัตรเครดิตองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน
 • นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรม (Ethics Officer หรือ EO) เข้ามาใช้เป็นครั้งแรกในกลุ่มธนาคารในประเทศ
03
 • ให้การสนับสนุนไลฟ์คอมเมิร์ซเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับกิจการ SME เป็นครั้งแรกในภาคการเงิน
02
 • เปิดตัว “BOX POS” เทอร์มินัลการชำระเงินด้วยบัตรโดยใช้สมาร์ทโฟน
01
 • เปิดตัวธุรกิจที่ธนาคาร IBK เมียนมาร์
2020
11
 • เปิดตัว “ระบบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของ IBK” เป็นครั้งแรกในภาคการเงิน
 • เปิดตัว “i-ONE สำหรับเจ้าของธุรกิจรายย่อย” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเงินประจำวันสำหรับ เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม
10
 • นำ “IBK First Class” ไปดำเนินการ ซึ่งเป็นบริการให้คำปรึกษาเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์แบบครอบคลุม
09
 • เริ่มนำระบบทบทวนตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์แบบอัตโนมัติโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้เป็นครั้งแรกในภาคการเงิน
07
 • ประกาศ “การบริการจัดการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ IBK” (การบริหารจัดการการเงินและความชอบธรรมแบบนวัตกรรมใหม่)
 • เปิดตัว “สินเชื่อจำนองอสังหาริมทรัพย์ของ i-ONE สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก” ซึ่งเป็นการขอสินเชื่อจำนองอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ต้องพบหน้าอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในภาคการธนาคาร
06
 • เริ่มนำ “บริการชำระเงินอย่างสะดวกสบายสำหรับบัตรเครดิตร่วมขององค์กร” เข้ามาใช้แบบเป็นครั้งแรกในภาคการธนาคาร
 • การเงินส่วนบุคคล (การฝากเงินส่วนบุคคลและสินเชื่อครัวเรือน) มีมูลค่าเกิน 100 ล้านล้านวอนเกาหลี
 • ดำเนินบริการให้คำปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่นวัตกรรมใหม่ของกิจการ SMEs
 • ดำเนิน “โปรแกรมสนับสนุนการเงินแก่ SME” โดยได้มอบเงินสนับสนุนรวมมูลค่า 10 ล้านล้านวอนเกาหลีเพื่อให้การสนับสนุนแก่กิจการ SMEs ท่ามกลางวิกฤติสภาพคล่องอันเนื่องมาจากโควิด-19
04
 • การลงทุนด้วยเงินสดมูลค่า 676,500 ล้านวอนเกาหลีโดยรัฐบาล
 • ดำเนินโครงการ “การรับประกันอย่างสะดวกสบาย (สถาบันการรับประกันระดับภูมิภาค)” ซึ่งเป็นสินเชื่อแบบพิเศษโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดเพื่อเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม
 • ดำเนินการใช้เกณฑ์ยกเว้นเพื่อเลื่อนการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
01
 • การเข้ารับตำแหน่งของประธานคนที่ 26 ยุน จอง-วอน