Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

เงินฝาก

 
   
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
บัญชีเงินฝากและถอนประเภทบัญชีที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษกับธุรกรรมธนาคาร 2 รายการขึ้นไป (การโอนเงินเดือนการโอนโดยตรงบัตรเครดิตและอื่น ๆ )
บุคคลที่มีชื่อจริง (ยกเว้นธุรกิจเดี่ยว 1 บัญชีต่อคน)
ประหยัดด้วยการฝากและถอนที่ไม่ จำกัด
ไม่ จำกัด
ไม่ จำกัด
 • ①การยกเว้นค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียม IBK ATM, ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM ของธนาคารอื่น, ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือใหม่, ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัตรเพิ่มเติม
 • ②อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ: แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 70% อัตราพิเศษ
เหมาะสม
แจ้งให้ทราบ
 • ในกรณีที่เนื้อหาของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือระงับเนื่องจากสถานการณ์ของธนาคารเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นเหตุผลและเนื้อหาที่จะเปลี่ยนแปลงหรือระงับจะโพสต์หนึ่งเดือนก่อนวันที่ดำเนินการ (หรือวันที่ระงับ) ใน สาขาของธนาคารและเว็บไซต์ของธนาคารเป็นเวลาหนึ่งเดือน สำหรับการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์พิเศษเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองโดย Korea Deposit Insurance Corporation ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ฝาก แต่ จำกัด การคุ้มครองต่อคนของจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงที่ของสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดของคุณภายใต้การคุ้มครองเงินฝากในธนาคารนี้ "สูงสุด 50 ล้านวอน "และจำนวนเงินที่เหลือมากกว่า 50 ล้านวอนจะไม่ได้รับการคุ้มครอง
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดโปรดติดต่อสาขาธนาคารหรือศูนย์ลูกค้า IBK (1588-2566)
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำธุรกรรมธนาคารคุณสามารถขอการแก้ไขได้ที่องค์กรระงับข้อพิพาทของ IBK หรือสมัครการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านทางคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการเงิน ฯลฯ
  (บริการกำกับดูแลทางการเงิน: 1332 ไม่มีรหัสพื้นที่ IBK: 080-800-0119)
 • IBK ไม่รับเงินสิ่งของมีค่าหรือความบันเทิง โปรดรายงานการละเมิดการจัดการด้านจริยธรรมหรือการปรับปรุงที่จำเป็น
  (บริการกำกับดูแลทางการเงิน: 1332 ไม่มีรหัสพื้นที่ IBK: 080-800-0119)
 • IBK ไม่รับเงินสิ่งของมีค่าหรือความบันเทิง โปรดรายงานการละเมิดการจัดการด้านจริยธรรมหรือการปรับปรุงที่จำเป็น

  โทรศัพท์: 02-729-7490
  อีเมล: ibkethics@ibk.co.kr
   
ผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายผ่าน:
2019-0703 (2019/02/20)
วันหมดอายุ:
2019.02.20 - 2020.02.13
2019.02.20 มาตรฐานปัจจุบัน