Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

ข้อสัญญาของ IBKs

มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน

ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมแห่งเกาหลีมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยให้การสนับสนุนทางการเงินที่เหมาะกับพวกเขา ตัวอย่างเช่นสำหรับผู้ค้าเอสเอ็มอีไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่มีโครงการความเติบโตร่วมกันที่นำเสนอโดยความร่วมมือกับ บริษัท ขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมโซลูชันทางการเงินแบบ win-win สำหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนหรืออุตสาหกรรมสีเขียวมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ในอีก 5 ปีข้างหน้า IBK จะระดมทุนรวม 100 พันล้านวอนสำหรับ SMEs ระยะเริ่มต้นผ่าน 600 สาขาทั่วประเทศและ 27 เครือข่ายในต่างประเทศ เราคาดหวังว่าสิ่งนี้จะส่งผลให้เกิดการบ่มเพาะกว่า 300 ครั้งและจะสร้างงานใหม่ 100,000 งาน

กรอบแนวคิดด้านสังคมสีเขียวและความยั่งยืนของ IBK
ดาวน์โหลด -
Sustainalytics'
ความคิดเห็นที่สอง
ดาวน์โหลด -