Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

อย่างแท้จริง! ดีทั่วโลก (ตรวจสอบ)

 
   
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

นักท่องเที่ยวต่างประเทศ! ผู้ซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ! รายการที่จำเป็นสำหรับการบริโภคที่ชาญฉลาด

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์
ออกให้ : บุคคลทั่วไป
ยี่ห้อ : BC ภายในประเทศเท่านั้นมาสเตอร์การ์ด visa master card
ค่าธรรมเนียมรายปี : BC (ในประเทศเท่านั้น): 0 / VISA: 3,000(ระงับชั่วคราว) / MASTER: 3,000
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี : เป็นไปได้
เงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี : หากยอดการใช้งานรายปี (ในประเทศและต่างประเทศ) เท่ากับ (3,000,000 วอน) หรือมากกว่า
ประโยชน์ของบัตร
 • [ต่างประเทศ] เงินคืน 1.5% ของจำนวนเงินที่ใช้ในร้านค้าในเครือต่างประเทศ
  • คืนเงินเมื่อใช้จ่าย 10 USD ขึ้นไปสำหรับยอดเงินที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายการ
  • จำนวนเงินคืนเข้าสู่บัญชีการชำระเงินในวันชำระเงินของบัตรที่เกี่ยวข้อง
 • [ภายในประเทศ] เงินคืน 0.1% ของจำนวนเงินที่ใช้ในร้านค้าในเครือในประเทศ
  • จัดให้มีการซื้อ 10,000 วอนขึ้นไปแต่ละครั้งและไม่รวมภาษีและค่าสาธารณูปโภคสาธารณูปโภคบัตรกำนัลและจำนวนการขนส่งแบบรายเดือน
  • จำนวนเงินคืนเข้าสู่บัญชีการชำระเงินในวันชำระเงินของบัตรที่เกี่ยวข้อง
ประกาศอื่น ๆ
 • ค่าภาษีและค่าสาธารณูปโภค (ภาษีท้องถิ่น / ภาษีท้องถิ่น / ก๊าซเมือง / ประกันสังคม / ค่าธรรมเนียมสาธารณะ ฯลฯ ) บัตรของขวัญ (รวมถึงบัตรเติมเงิน) การซื้อและการเติมเงินและการขนส่งแบบรายเดือน
การ์ด> คู่มือการ์ด> คู่มือการใช้การ์ด> คู่มือการใช้งานในต่างประเทศ
 • 2,000 วอน (ยกเว้นการออก IBK เป็นครั้งแรกสำหรับการออกเพิ่มเติมโดยลูกค้าที่ถือบัตรเช็คและการออกใหม่เนื่องจากการสูญเสีย / ความเสียหาย ฯลฯ )
ผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายผ่าน
 • 2023-4618 (2023/10/04)
 • วันหมดอายุ: 2023.10.04 - 2026.10.03
แจ้งให้ทราบ
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดโปรดติดต่อสาขาธนาคารหรือศูนย์ลูกค้า IBK (1588-2566)
 • บริการเพิ่มเติมเช่นคะแนนและสิทธิประโยชน์ส่วนลดที่มีให้เมื่อใช้บัตรจะได้รับการดูแลโดยไม่ลดหรือยกเลิกเป็นเวลา 5 ปีหลังจากมีการออกบัตรใหม่
 • แม้จะมีการกล่าวมาแล้ว บริษัท บัตรอาจเปลี่ยนแปลงบริการเพิ่มเติมหากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น:
  • shut การปิดตัวชั่วคราว, ล้มละลาย, วิกฤตการณ์ทางธุรกิจ, ภัยธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในสภาพแวดล้อมทางการเงินหรือเหตุผลอื่น ๆ ที่คล้ายกันที่ได้รับการรับรองจาก บริษัท บัตร
  • ②หาก บริษัท ในเครือเพียงฝ่ายเดียวแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในบริการเพิ่มเติมแม้จะมีความพยายามของ บริษัท บัตร (ยกเว้นเมื่อสามารถให้บริการที่คล้ายกันในประเภทเดียวกันโดย บริษัท ในเครืออื่น)
  • ③หากเกิน 5 ปีนับตั้งแต่มีการออกบัตรใหม่และเป็นการยากที่จะรักษาความสามารถในการทำกำไรของบัตร
 • หาก บริษัท บัตรเปลี่ยนบริการเพิ่มเติมเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงบริการเพิ่มเติมและเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกโพสต์ไว้ในหน้าแรกและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทีละรายการทันทีที่เกิดปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเปลี่ยนแปลงในบริการเพิ่มเติมเกิดจากความยากลำบากในการรักษาผลกำไรของบัตรและเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้วที่มีการออกบัตรใหม่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากหกเดือนก่อน
  * วิธีการแจ้งเตือนรายบุคคล: การเรียกเก็บเงินจากบัตรไปรษณีย์ไปรษณีย์อีเมลหรือข้อความมือถือ
 • หากมีการออกบัตรเครดิตมากเกินความจำเป็นอาจส่งผลต่ออันดับเครดิตอันดับเครดิตส่วนบุคคลและขีด จำกัด การใช้งาน
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำธุรกรรมธนาคารคุณสามารถขอการแก้ไขได้ที่องค์กรระงับข้อพิพาทของ IBK หรือสมัครการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านทางคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการเงิน ฯลฯ
  (บริการกำกับดูแลทางการเงิน: 1332 ไม่มีรหัสพื้นที่ IBK: 080-800-0119)
 • IBK ไม่รับเงินสิ่งของมีค่าหรือความบันเทิง กรุณารายงานการละเมิดการจัดการทางจริยธรรมหรือการปรับปรุงที่จำเป็น (☎02-729-7490, e-mail: ibkethics@ibk.co.kr)
 • อัตราดอกเบี้ยที่ค้างชำระ: อัตราดอกเบี้ยที่ทำสัญญาโดยสมาชิกและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ สูงสุด 3% (ภายใน 24% ของอัตราสูงสุดของศาล) อย่างไรก็ตามหากไม่มีอัตราดอกเบี้ยที่ทำสัญญาในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ค้างชำระดังต่อไปนี้
  • สำหรับการทำธุรกรรมการชำระเงินก้อนที่ค้างชำระ: ดอกเบี้ยที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนชำระขั้นต่ำ (2 เดือน) นับจากเวลาที่ทำธุรกรรม
  • รายการผ่อนชำระที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยค้างชำระ: ดอกเบี้ยพร้อมอัตราดอกเบี้ยงวดสำหรับงวดสัญญาผ่อนชำระเดียวกันในเวลาที่ทำธุรกรรม
  • ในกรณีอื่น ๆ : อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นระหว่างอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายการค้าตามกฎหมายการค้าและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อภาคครัวเรือนของกองทุนการเงินรวม * จะถูกนำไปใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
   * สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยล่าสุดประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศเกาหลี (ขึ้นอยู่กับสินเชื่อใหม่)
 • เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเครดิตอันดับเครดิตหรืออันดับเครดิตส่วนบุคคลของคุณอาจลดลง
 • เมื่อสมัครบัตรโปรดตรวจสอบคู่มือผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • การใช้บัตรเครดิตมันเป็นหนี้ที่ต้องชำระ
 • หนี้ที่มากเกินไปมันคือจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวด