Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

สินเชื่อ

IBK Loan Mall อย่างแท้จริง! ทางเลือกที่ดีที่บำรุงความหวัง

สินเชื่อจำนอง IBK

สินเชื่อจำนองตัวแทน IBK

สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ IBK

เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับลูกค้า (รวมถึงการประมูล / การประมูลสาธารณะ) ซึ่งจัดหาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปเพื่อการจำนองไม่รวมที่อยู่อาศัย