Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

สินเชื่อ

 
     
spsp
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ให้ทรัพย์สินทั่วไปนอกเหนือจากบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อการจำนอง
 • กระสุนชำระคืน (รวมถึงการซื้อขายแบบ จำกัด วงเงิน) ภายใน 1 ปี (ภายใน 3 ปีหากต้องการเงินระยะยาว)
 • ผ่อนชำระภายใน 5 ปี
ทางเลือกของอัตราคงที่หรืออัตราผันแปร (KORIBOR)
(ณ ปี 2022.12.13 ต่อปีระยะเวลากู้ 1 ปีจำนวนเงินกู้ 100 ล้านวอนคิดจากการชำระเมื่อครบกำหนด)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ขั้นต่ำ 5.98% ต่อปี ~ สูงสุดต่อปี 6.54%
[อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน (4.61% อิงจาก KORIBOR ธันวาคม) + อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม (1.83%) - อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น (0% ~ 0.2%)]
อัตราตัวแปร
ขั้นต่ำ 5.53% ต่อปี ~ สูงสุดต่อปี 6.10%
[อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน (4.02% อ้างอิงจาก KORIBOR มีนาคม) + อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม (1.71%~2.08%) - อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น (0% ~ 0.2%)]
อัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด 0.2% p ขึ้นอยู่กับข้อตกลงอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
- ดูข้อตกลงพิเศษที่แนบมา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด (KORIBOR ฯลฯ ) และเงื่อนไขเงินกู้ระยะเวลาและจำนวนเงินหลังจากวันที่คำนวณ
เพิ่ม 0.5% p สำหรับการชำระคืนเป็นครั้งคราว (ลบเงินกู้)
สัญกรณ์สำหรับคำนวณดอกเบี้ย
(เช่น 365 วันต่อปี (366 วันสำหรับปีอธิกสุรทิน) และคำนวณเพิ่มขึ้นทุกวัน)
 • อัตราการให้กู้ยืมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตลาดและเงื่อนไขการให้สินเชื่อ (งวดจำนวนเงิน) หลังจากวันที่คำนวณ
 • 0.5% ของอัตราดอกเบี้ยที่ใช้บังคับเพิ่มในกรณีของสินเชื่อบ่อย
แจ้งเงื่อนไขและเนื้อหาเมื่อได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ข้อมูลสินค้า
(ราคาอสังหาริมทรัพย์ X เปอร์เซ็นต์การค้ำประกันตามภูมิภาค) ภายในระยะ
ลูกค้าที่ให้ทรัพย์สินทั่วไปเป็นการจำนอง
วิธีการเสนอสินเชื่อ: การสร้างสิทธิในการจำนอง
วิธีการชำระหนี้แบบ Bullet / เงินต้น (และดอกเบี้ย) เท่ากับการผ่อนชำระ
จำนวนเงินที่ชำระ X อัตรา X [3 ปี - จำนวนวันระยะเวลาการกู้] / 3 ปี]
* Rate: อัตราคงที่ 0.8%, อัตราตัวแปร 0.5%
 • ต่อไปนี้คือค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการสินเชื่อใหม่
  • ①อากรแสตมป์: ตาม "พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ" ตามภาษีที่จ่ายตามสัญญาเงินกู้ภาษีจะถูกนำไปใช้แตกต่างกันตามจำนวนเงินกู้และธนาคารและลูกค้าจะจ่าย 50%
  • ②เมื่อกำหนดสิทธิ์ในการจำนอง: ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในราคาลดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อพันธบัตรที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่แน่นอนจะได้รับการยืนยันในวันที่ดำเนินการเงินกู้)
 • ต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกค้ารับผิดชอบขณะใช้เงินกู้
  • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลดวงเงินจำนองสูงสุด
 • ต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกค้ารับผิดชอบเมื่อชำระคืนเงินกู้
  • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการยกเลิกหลักประกันการจำนอง
 • ข้อเสนอการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ได้รับการรับรองสำเนาของรีจิสทรี
 • ใบรับรองการลงทะเบียน
 • ใบรับรองของผู้ให้บริการจดจำนองและใบรับรองการยืนยันลายเซ็นของบุคคล
 • หลักฐานรายได้เอกสารการจ้างงาน
 • บัตรประจำตัว ฯลฯ
ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ 3% ต่อปีจะถูกเพิ่มและนำไปใช้กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แต่อัตราการชดเชยล่าช้าสูงสุดคือ 11%
เป็นไปได้
แจ้งให้ทราบ
 • คะแนนเครดิตและเกณฑ์การคัดกรอง IBK ของคุณจะพิจารณาความเป็นไปได้และวงเงินสินเชื่อ
 • เงินให้สินเชื่ออาจถูก จำกัด สำหรับลูกค้าที่อยู่ภายใต้การจัดการข้อมูลเครดิตโดยสถาบันการเงินและผู้ที่ไม่ได้รับสินเชื่อจาก IBK
 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า IBK ที่ 1588-2588 หรือสาขา IBK ที่ใกล้ที่สุด
 • อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับจำนวนและชนิดของผลิตภัณฑ์
 • ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเป็นไปตามข้อบังคับเครดิต IBK และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจปฏิเสธการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ที่ระบุว่าเป็นเรื่องการจัดการสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือค้างชำระ ดอกเบี้ยค้างชำระจะถูกเพิ่มหากการชำระคืนเงินกู้ล่าช้าหรือไม่ชำระคืนเงินต้นภายในวันที่กำหนด
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดโปรดติดต่อสาขาธนาคารหรือศูนย์ลูกค้า IBK (1588-2566)
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำธุรกรรมธนาคารคุณสามารถขอการแก้ไขได้ที่องค์กรระงับข้อพิพาทของ IBK หรือสมัครการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านทางคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการเงิน ฯลฯ
  (บริการกำกับดูแลทางการเงิน: 1332 ไม่มีรหัสพื้นที่ IBK: 080-800-0119)
 • IBK ไม่รับเงินสิ่งของมีค่าหรือความบันเทิง โปรดรายงานการละเมิดการจัดการด้านจริยธรรมหรือการปรับปรุงที่จำเป็น

  โทรศัพท์: 02-729-7490
  อีเมล: ibkethics@ibk.co.kr
ผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายผ่าน:
2022-6874 ( 2022.12.16 )
วันหมดอายุ:
2022.12.16-2023.12.15
2022.12.13 มาตรฐานปัจจุบัน