Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

บัญชี IBK W (จำนวนเงินรวม)

 
   
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ก้อนเงินสำหรับพนักงานที่ได้รับเงินเดือน
ดอกเบี้ยพิเศษพร้อมบันทึกเงินเดือน
บุคคลที่มีชื่อจริง (ยกเว้นธุรกิจเดี่ยว 1 บัญชีต่อคน)
พันธบัตรการเงินธุรกิจขนาดเล็ก
1 ปี
ขั้นต่ำ 1 ล้านวอนสูงสุดน้อยกว่า 30 ล้านวอนต่อคน
ชำระเงินในเวลาที่หมดอายุ
อัตราพิเศษ 0.2%p ต่อปีโดยมีการโอนเงินเดือนมากกว่า 2 ครั้งระหว่างช่วงการลงทะเบียน
ไม่มีสิทธิ์
แจ้งให้ทราบ
 • ในกรณีที่เนื้อหาของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือระงับเนื่องจากสถานการณ์ของธนาคารเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นเหตุผลและเนื้อหาที่จะเปลี่ยนแปลงหรือระงับจะโพสต์หนึ่งเดือนก่อนวันที่ดำเนินการ (หรือวันที่ระงับ) ใน สาขาของธนาคารและเว็บไซต์ของธนาคารเป็นเวลาหนึ่งเดือน สำหรับการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์พิเศษเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • เงินฝากนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองโดย Korea Deposit Insurance Corporation ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้ฝาก
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดโปรดติดต่อสาขาธนาคารหรือศูนย์ลูกค้า IBK (1588-2588)
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำธุรกรรมธนาคารคุณสามารถขอการแก้ไขได้ที่องค์กรระงับข้อพิพาทของ IBK หรือสมัครการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านทางคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการเงิน ฯลฯ
  (บริการกำกับดูแลทางการเงิน: 1332 ไม่มีรหัสพื้นที่ IBK: 080-800-0119)
 • IBK ไม่รับเงินสิ่งของมีค่าหรือความบันเทิง โปรดรายงานการละเมิดการจัดการด้านจริยธรรมหรือการปรับปรุงที่จำเป็น

  โทรศัพท์: 02-729-7490
  อีเมล: ibkethics@ibk.co.kr
   
ผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายผ่าน:
2022-5621(2022.10.17.)
วันหมดอายุ:
2022.10.17.〜2023.10.17
2022.10.17  มาตรฐานปัจจุบัน