Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

บัญชี IBK W (ค่างวด)

 
   
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เสนอสิทธิประโยชน์ในอัตราที่สำคัญสำหรับพนักงาน
ให้พนักงานใหม่หรือพนักงานระยะยาวได้รับผลประโยชน์สูงสุดในอัตราที่ดีโดยไม่มีเงื่อนไขในการทำธุรกรรม
บุคคลที่มีชื่อจริง (ยกเว้นธุรกิจเดี่ยว 1 บัญชีต่อคน)
IBK Savings ประเภทพันธบัตรธุรกิจการเงินขนาดเล็ก
(พนักงานใหม่) 1 ปี (พนักงานระยะยาว) 1 - 3 ปี
(พนักงานใหม่) ภายใน 500,000 วอนต่อเดือน (พนักงานระยะยาว) ภายใน 3 ล้านวอนต่อเดือน
ชำระเงินในเวลาที่หมดอายุ
ให้อัตราพิเศษตามช่วงเวลาของการจ้างงานปัจจุบันในฐานะพนักงานใหม่ (น้อยกว่าหนึ่งปี) และพนักงานระยะยาว (มากกว่าสามปี)
 • (พนักงานใหม่) 1.5%p ต่อปี
 • (พนักงานระยะยาว) สูงสุด 1.0%p ต่อปี
ไม่มีสิทธิ์
แจ้งให้ทราบ
 • ในกรณีที่เนื้อหาของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือระงับเนื่องจากสถานการณ์ของธนาคารเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นเหตุผลและเนื้อหาที่จะเปลี่ยนแปลงหรือระงับจะโพสต์หนึ่งเดือนก่อนวันที่ดำเนินการ (หรือวันที่ระงับ) ใน สาขาของธนาคารและเว็บไซต์ของธนาคารเป็นเวลาหนึ่งเดือน สำหรับการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์พิเศษเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • เงินฝากนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองโดย Korea Deposit Insurance Corporation ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้ฝาก
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดโปรดติดต่อสาขาธนาคารหรือศูนย์ลูกค้า IBK (1588-2566)
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำธุรกรรมธนาคารคุณสามารถขอการแก้ไขได้ที่องค์กรระงับข้อพิพาทของ IBK หรือสมัครการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านทางคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการเงิน ฯลฯ
  (บริการกำกับดูแลทางการเงิน: 1332 ไม่มีรหัสพื้นที่ IBK: 080-800-0119)
 • IBK ไม่รับเงินสิ่งของมีค่าหรือความบันเทิง โปรดรายงานการละเมิดการจัดการด้านจริยธรรมหรือการปรับปรุงที่จำเป็น

  โทรศัพท์: 02-729-7490
  อีเมล: ibkethics@ibk.co.kr
   
ผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายผ่าน:
2020-4409 (2020/10/29)
วันหมดอายุ:
2020.10.29 - 2021.10.28
2020.10.29 มาตรฐานปัจจุบัน