Industrial Bank of Korea

IBK, คู่คิดด้านการเงินของคุณ
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

การจัดหาเงินทุนร่วม IBK

ในฐานะผู้บุกเบิกด้านการเงิน SME, IBK เปิดตัวโครงการ 'IBK Co-up Financing' เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ในแต่ละช่วงของวงจรการเติบโต เราก้าวหน้าไปจาก funder แบบโต้ตอบและโต้ตอบจนถึงตำแหน่งปัจจุบันของเราในฐานะผู้เปิดใช้ทางการเงิน ในอนาคตเราจะให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันและมีประสิทธิภาพแก่ SMEs ในฐานะหุ้นส่วนของพวกเขาในการเติบโต เราจะขยายบทบาทของเราในการจัดทำนโยบายการเงินซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนทางการเงินและทำให้สถานที่ของเรามั่นคงในฐานะธนาคารนโยบายที่เป็นมิตรกับตลาด

IBK การเงินแบบร่วมมือ

เราจะให้บริการ บริษัท ต่างๆในฐานะหุ้นส่วนที่ยั่งยืนตลอดวัฏจักรการเติบโตผ่าน บริษัท
"การขยายสเกล", "การเลื่อนระดับ" และ "วนรอบ"

 1. 01 แพลตฟอร์มที่เพิ่มขนาด ช่วยให้ บริษัท สตาร์ทอัพประสบความสำเร็จ
  ประสบความสำเร็จเหนือความอยู่รอด
 2. 02 แพลตฟอร์มระดับเพิ่ม ความเข้มแข็งของ บริษัท
  สุขภาพพื้นฐาน
 3. 03 แพลตฟอร์มวนขึ้น สนับสนุนรายการของ บริษัท
  และออกจากตลาด
แนวคิดของการจัดหาเงินทุนแบบ Co-up
 • เปิด
 • ทำให้มีเสถียรภาพ
  1) การขยายขนาด
  การเพิ่มประสิทธิภาพรองรับระบบและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงอัตราการเอาชีวิตรอดของสตาร์ทอัพ
 • เจริญ
  2) ระดับขึ้น
  รองรับการขยายตัวทั่วโลกและพนักงานที่มีความสามารถเพื่อเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการขยายตัวทั่วโลกและพนักงานที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น
  3) วนรอบ
  การตอบสนองความต้องการกลยุทธ์การออกรวมถึงการกู้คืนการลงทุนการควบรวมกิจการและการชำระบัญชี
 • การหยิบเอาไป
ทางออก
เป้าหมายการระดมทุนของ IBK:
 • สร้างระบบที่ครอบคลุมเพื่อความอยู่รอดของ บริษัท สตาร์ทอัพด้วยรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง (Scale-up)
 • ให้การสนับสนุนสำหรับการพัฒนาและการถอดของ SMEs ผ่านการขยายตัวทั่วโลกและแรงงานที่มีความสามารถ (ระดับขึ้น)
 • ตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของการเติบโตผ่านการปรับโครงสร้างองค์กรที่เป็นมิตรกับตลาดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านวงจรของเงินทุนที่มีคุณธรรม (Cycle-up)
การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์สำหรับ IBK 'พันธมิตรทางการเงิน' การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์สำหรับ 'พันธมิตรด้านการเงิน' ของ IBK