Industrial Bank of Korea

हामी कसरी मद्दत गर्छौं

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार
सुन्दर भविष्यको लागि।
हामी कसरी मद्दत गर्छौं
रेमिटेन्स IBK ONE Global - Remitttance 2019.02.27
IBK ONE Global - Remittance 


 चरण 1। 
 आईबीके एक बैंकिङ्ग ग्लोबल सुरु गर्नुहोस् र विदेशी मुद्रा चयन गर्नुहोस्। रिमोटमेन्ट चयन गर्नुहोस्। 

 चरण 2। 
 प्रमाणपत्र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्। 

 चरण 3। 
 रिसीभर चयन गर्नुहोस्। आगत खाता नम्बर, खाता पासवर्ड, रकम, र टेलिफोन 
 नम्बर र कन्फर्म बटन क्लिक गर्नुहोस्। 
 प्रेषण विवरण जाँच पछि, OTP नम्बर वा गुप्त कार्ड नम्बरहरू आवश्यक भएमा प्रविष्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि कन्फर्म बटन क्लिक गर्नुहोस्। 

 चरण 4। 
 प्रमाणपत्र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्। रकम पूरा भयो 


 ㅁ सेवा उपयोग गाइड 

 आईबीके इन्टरनेट बैंकिंग अवस्थित ग्राहकहरू 

 चरण 1। 
 「आईबीके वन बैंकिंग ग्लोबल」 एप डाउनलोड गर्नुहोस् 

 चरण 2। 
 व्यक्तिगत प्रमाणिकरण र जारी, प्रतिलिपि, आधिकारिक प्रमाणपत्रको अर्को बैंक / संगठन दर्ता 

 चरण 3। 
 「आईबीके एक बैंकिंग ग्लोबल」 सेवा प्रयोग गर्नुहोस् 

 आईबीके इन्टरनेट बैंकिंग अपरिचित ग्राहकहरू 

 चरण 1। 
 तपाईंको आईडी कार्डको साथ तपाईंको नजिकैको आईबीके शाखाको भ्रमण गर्नुहोस् 

 चरण 2। 
 आईबीके इन्टरनेट बैंकिङमा सामेल हुनुहोस् र आईबीके एक बैंकिंग ग्लोबल 」 

 चरण 3। 
 आईबीके एक बैंकिंग ग्लोबल 」एप स्थापना गर्नुहोस् 

 चरण 4। 
 मुद्दा व्यक्तिगत प्रमाणिकरण प्रमाणपत्रको अन्य बैंक / संगठन दर्ता गर्नुहोस् 

 चरण 5। 
 「आईबीके एक बैंकिंग ग्लोबल」 सेवा प्रयोग गर्नुहोस् 
 
Other Contents