Industrial Bank of Korea

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार
सुन्दर भविष्यको लागि।

ऋण सूची

आईबीके जम्मा मल, साँच्चै! राम्रो छनौट गर्ने आशा छ

आईबीके बंधक ऋण

आईबीके प्रतिनिधि बंधक ऋण

आईबीके रियल एस्टेट लोन

यो ग्राहकहरूका लागि एक ऋण उत्पादन हो (नीलामी / सार्वजनिक नीलामी सहित) जसले सामान्य सम्पत्ति आवासको रूपमा बंधक प्रदान गर्दछ, आवास बाहेक।