Industrial Bank of Korea

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार
सुन्दर भविष्यको लागि।
समाचार / घटना
सेवा निलम्बन सूचना 2019.06.05

आईबीकेको हाम्रो मूल्यवान ग्राहकलाई कोरिया पर्यटन संगठनको टोरपाइको प्रणाली विस्तारको कारणले हामीलाई घोषणा गरेको छ,
केहि सेवाहरू अनुसूचीको समयमा तल लेखिएको रूपमा निलम्बित गरिनेछ।


निलम्बित मिति

  • 201 9.06.11 (मंगल) 21:00 ~ 23:00 (2 घण्टा)

निलम्बित सेवा

  • उपयोगी जानकारी

तालिका निरीक्षण प्रणालीमा आधारित परिवर्तनको विषय हो।

previous new list, next news list
पछाडि Launching IBK Open Banking Service
अर्को विदेश विस्तारमा एक रणनीति संगोष्ठीमा भाग लिन SME को भर्ती