Industrial Bank of Korea

IBK तपाईको वित्तीय साझेदार
सुन्दर भविष्यको लागि।
प्रस्थान कक्षको भींडभाड
इन्चन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा

टर्मिनल 1

  प्रस्थान गेटमा पर्खिरहेका मानिसहरुको हालको जम्मा संख्या : मानिस
  प्रति घन्टा यात्रुहरुको संख्यामा आधारित
  Based on the number of passenger per hour
  गेट 5गेट 4गेट 3गेट 2गेट
  • सम्म
  • सामान्य
  • सानो भींड
  • भींड
  • धेरै भींड
  प्रति घन्टा यात्रुहरुको संख्यामा आधारित
  • सम्म< 3,200मानिस
  • सामान्य3,201मानिस - 3,500मानिस
  • सानो भींड3,501मानिस - 3,800मानिस
  • भींड3,801मानिस - 4,000मानिस
   लगातार २ घण्टासम्म ३,५०० जना
  • धेरै भींड> 4,001मानिस
   लगातार २ घण्टासम्म ३,८०० जना

  यो प्रस्थान गेटबाट सुरक्षा जाँच बिन्दु सम्मको वास्तविक-समयको प्रतीक्षा संख्या हो। फास्ट ट्रयाक पहिलो र दोस्रो प्रस्थान गेटको बीचमा छ र यात्रुहरुको अपेक्षित संख्याबाट अलग्याईएको छ। कृपया प्रस्थान टर्मिनलबाट ई-टिकटको जाँच गर्नुहोस्। नवीनतम अद्यावधिक गरिएको : प्रस्ताव : इन्चन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा