Industrial Bank of Korea

IBK, yanada yaxshiroq kelajak uchun
sizning biznes hamkoringiz.

Aksiyadorlar maqomi

Strategiya va moliya vazirligi: 63.5% Chet elliklar: 10.1% Boshqalar: 23.8% Koreya Rivojlanish Banki: 1.4% Koreyaning Eksport-import banki: 1.2%
(2020 yil 24 Dekabr holatiga ko'ra) oddiy birja
 • Strategiya va moliya vazirligi: 63.5%
 • Koreya taraqqiyot banki: 1.4%
 • Koreyaning eksport-import banki: 1.2%
 • Chet elliklar: 10.1%
 • Boshqalar: 23.8%
Aksiyadorlarning holati
Aksiyador Umumiy birja Afzal qilingan aktsiya Jami
Aktsiyalar soni Hissa nisbati Aktsiyalar soni Hissa nisbati Aktsiyalar soni Hissa nisbati
Strategiya va moliya vazirligi 468,794,764 63.5% - - 468,794,764 59.2%
Koreya taraqqiyot banki 10 490 000 1.4% 46,915,282 88.3% 57,405,282 7.3%
Koreya eksport-import banki 8,501,153 1.2% 6,210,000 11.7% 14,711,153 1.9%
Chet elliklar 74,812,478 10.1% - - 74,812,478 9.4%
Boshqalar 176,065,965 23.8% - - 176,065,965 22.2%
Jami 738,664,360 100.0% 53,125,282 100.0% 791,789,642 100.0%
Aksiyadorlarning holati - Strategiya va moliya vazirligi
Strategiya va moliya vazirligi
Oddiy aktsiya
 • Aktsiyalar soni: 468,794,764
 • Hissa nisbati: 63.5%
Afzal qilingan aktsiya
 • Aktsiyalar soni: -
 • Hissa nisbati: -
Jami
 • Aktsiyalar soni: 468,794,764
 • Hissa nisbati: 59.2%
Aktsiyadorlarning holati - Koreya taraqqiyot banki
Koreya taraqqiyot banki
Oddiy aktsiya
 • Aktsiyalar soni: 10,490,000
 • Hissa nisbati: 1.4%
Afzal qilingan aktsiya
 • Aktsiyalar soni: 46 915 282
 • Hissa nisbati: 88.3%
Jami
 • Aktsiyalar soni: 57 405 282
 • Hissa nisbati: 7.3%
Aktsiyadorlarning holati - Koreyaning eksport-import banki
Koreya eksport-import banki
Oddiy aktsiya
 • Aktsiyalar soni: 8,501,153
 • Hissa nisbati: 1.2%
Afzal qilingan aktsiya
 • Aktsiyalar soni: 6,200,000
 • Hissa nisbati: 11.7%
Jami
 • Aktsiyalar soni: 14,711,153
 • Hissa nisbati: 1.9%
Aksiyadorlarning holati - chet elliklar
Chet elliklar
Oddiy aktsiya
 • Aktsiyalar soni: 74,812,478
 • Hissa nisbati: 10.1%
Jami
 • Aktsiyalar soni: 74,812,478
 • Hissa nisbati: 9.4%
Aksiyadorlarning holati - Boshqalar
Boshqalar
Oddiy aktsiya
 • Aktsiyalar soni: 176,065,965
 • Hissa nisbati: 23.8%
Jami
 • Aktsiyalar soni: 176,065,965
 • Hissa nisbati: 22.2%
Aksiyadorlarning holati - jami
Jami
Oddiy aktsiya
 • Aktsiyalar soni: 738,664,360
 • Hissa nisbati: 100.0%
Afzal qilingan aktsiya
 • Aktsiyalar soni: 53,125,282
 • Hissa nisbati: 100.0%
Jami
 • Aktsiyalar soni: 791,789,642
 • Hissa nisbati: 100.0%