Industrial Bank of Korea

IBK, yanada yaxshiroq kelajak uchun
sizning biznes hamkoringiz.

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi

2024 yil 26-mart (muntazam)
 • №1 qonun: 63-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki qonun loyihasi sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Uyushma tarkibining bir qismini qayta ko'rib chiqish (asl nusxasi sifatida tasdiqlangan)
 • № 3-sonli: Direktorlarning ish haqi chegaralarini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
Aktsiyadorlar umumiy yig'ilishi
2023 yil 23-mart (muntazam)
 • № 1-sonli Qonun : 62-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi limitini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 3-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
2022 yil 24-mart (muntazam)
 • № 1-sonli Qonun : 61-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi limitini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 3-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
2021 yil 25-mart (muntazam)
 • № 1-sonli Qonun : 60-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi limitini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 3-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
2020 yil 25-mart (muntazam)
 • № 1-sonli Qonun : 59-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi limitini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 3-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
2019 yil 27-mart (muntazam)
 • № 1-sonli Qonun : 58-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi limitini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 3-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
2018 yil 26-mart (muntazam)
 • № 1-sonli Qonun : 57-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi limitini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 3-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
2017 yil 31-mart (muntazam)
 • № 1-sonli Qonun : 56-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki qonun loyihasi sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Uyushma tarkibining bir qismini qayta ko'rib chiqish (asl nusxasi sifatida qabul qilingan)
 • № 3-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 4-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi chegaralarini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
2016 yil 26-mart (muntazam)
 • № 1-sonli Qonun : 55-Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki qonun loyihasi sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Uyushma tarkibining bir qismini qayta ko'rib chiqish (asl nusxasi sifatida qabul qilingan)
 • № 3-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 4-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi chegaralarini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
27 mart 2015 yil (muntazam)
 • № 1-sonli qonun: 54-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki qonun loyihasi sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli guvohnoma : Xodimning nafaqa beruvchiga ajratilgan mablag'larni taqsimlash to'g'risidagi Nizomning bir qismini qayta ko'rib chiqish (asl hujjat sifatida tasdiqlangan)
 • № 3-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 4-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi chegaralarini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
7 oktyabr, 2014 (Maxsus)
 • № 1-sonli Qonun : Asosiy Nizomning bir qismini qayta ko'rib chiqish (dastlabki qonun loyihasi sifatida tasdiqlangan) (amortizatsiya turi shtatning qimmatli qog'ozlarini chiqarish uchun asosni tayyorlash)
21-mart, 2014 (muntazam)
 • № 1-sonli qonun: 53-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki qonun loyihasi sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Asosiy Nizomning bir qismini qayta ko'rib chiqish (asl hujjat sifatida tasdiqlangan)
 • № 3-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 4-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi chegaralarini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
22-mart, 2013 (muntazam)
 • № 1-sonli qonun: 52-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi limitini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 3-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
23-mart, 2012 (muntazam)
 • № 1-sonli Qonun : 51-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki qonun loyihasi sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Asosiy Nizomning bir qismini qayta ko'rib chiqish (asl hujjat sifatida tasdiqlangan)
 • № 3-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 4-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi chegaralarini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
25-mart, 2011 (muntazam)
 • № 1-sonli Qonun : 50-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki qonun loyihasi sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Asosiy Nizomning bir qismini qayta ko'rib chiqish (asl hujjat sifatida tasdiqlangan)
  * Bosh qayta ko'rib chiqishga: "Qulay tushunadigan qonun loyihasi" ga bag'ishlangan aksiyadorlarning umumiy yig'ilishining chaqiruv usulini qo'shish
 • № 3-sonli qonun: Mehnatkashlarning pensiya ta'minoti to'g'risidagi nizomning bir qismini qayta ko'rib chiqish (dastlabki qonun loyihasi sifatida tasdiqlangan)
 • № 4-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi limitini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 5-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
26-mart, 2010 (muntazam)
 • № 1-sonli Qonun : 49-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki qonun loyihasi sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi limitini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 3-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
2009 yil 27 mart (muntazam)
 • № 1-sonli Qonun : 48-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki qonun loyihasi sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Asosiy Nizomning bir qismini qayta ko'rib chiqish (asl hujjat sifatida tasdiqlangan)
  * Asosiy reviziya: ro'yxatga olingan (to'liq kunlik) direktorlarning kvotasini tuzish, chiqarilishning umumiy sonini o'zgartirish, imtiyozli aksiyalarning konversiya talablarini diversifikatsiya qilish va qayta sotib olinadigan imtiyozli fondlarni berish uchun asosni yangi tashkil etish; korporativ bank qonuni va boshqalar qayta ko'rib chiqiladi.
 • № 3-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 4-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi chegaralarini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
2008 yil 28 mart (muntazam)
 • № 1-sonli Qonun : 47-chi Moliyaviy Bayonnomani tasdiqlash (dastlabki qonun loyihasi sifatida tasdiqlangan)
 • № 2-sonli qonun: Direktorlarning ish haqi limitini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)
 • № 3-sonli qonun: Auditorlarning ish haqi miqdorini tasdiqlash (dastlabki hisob-kitob shakli sifatida tasdiqlangan)