Industrial Bank of Korea

IBK, ដៃគូហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក
ដើម្បីអនាគតកាន់តែប្រសើរ

ព័ត៌មានអំពីម្ចាស់ភាគហ៊ុន

ថ្ងៃទី 26 ខែមីនាឆ្នាំ 2024 (ទៀងទាត់)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទី 63 (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • គម្រោងវិមជ្ឈការទី 2: ការ កែប្រែផ្នែកមួយនៃមាត្រានៃសមាគម (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់អភិបាល (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
កិច្ចប្រជុំភាគទុនិក
ថ្ងៃទី 23 ខែមីនាឆ្នាំ 2023 (ទៀងទាត់)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទី 62 (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 2: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
ថ្ងៃទី 24 ខែមីនាឆ្នាំ 2022 (ទៀងទាត់)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទី 61 (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 2: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
ថ្ងៃទី 25 ខែមីនាឆ្នាំ 2021 (ទៀងទាត់)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទី 60 (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 2: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
ថ្ងៃទី 25 ខែមីនាឆ្នាំ 2020 (ទៀងទាត់)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទី 59 (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 2: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
ថ្ងៃទី 27 ខែមីនាឆ្នាំ 2019 (ទៀងទាត់)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទី 58 (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 2: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
ថ្ងៃទី 26 ខែមីនាឆ្នាំ 2018 (ទៀងទាត់)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទី 57 (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 2: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
ថ្ងៃទី 31 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 (ទៀងទាត់)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទី 56 (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិធានការទី 2: ការ កែប្រែផ្នែកមួយនៃមាត្រានៃសមាគម (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 4: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានយល់ព្រមជាវិក័យប័ត្រដើម)
ថ្ងៃទី 26 ខែមីនាឆ្នាំ 2016 (ទៀងទាត់)
 • គម្រោងវិក្កយបត្រទី 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទី 55 (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិធានការទី 2: ការ កែប្រែផ្នែកមួយនៃមាត្រានៃសមាគម (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 4: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានយល់ព្រមជាវិក័យប័ត្រដើម)
ថ្ងៃទី 27 ខែមីនាឆ្នាំ 2015 (ធម្មតា)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទី 54 (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • គម្រោងវិក្កយបត្រទី 2: ការ កែប្រែផ្នែកមួយនៃបទបញ្ញត្តិប្រាក់សំណងមន្រ្តីចូលនិវត្តន៍ (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 4: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានយល់ព្រមជាវិក័យប័ត្រដើម)
ថ្ងៃទី 7 ខែតុលាឆ្នាំ 2014 (ពិសេស)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 1: ការ កែសម្រួលផ្នែកមួយនៃមាត្រានៃសមាគម (ត្រូវបានយល់ព្រមជាវិក័យប័ត្រដើម) (ការរៀបចំមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចេញមូលធនយថាប័ត្ររំលោះប្រភេទ)
ថ្ងៃទី 21 ខែមីនាឆ្នាំ 2014 (ធម្មតា)
 • វិធានការទី 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុលើកទី 53 (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 2: ការ កែប្រែផ្នែកមួយនៃមាត្រានៃសមាគម (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 4: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានយល់ព្រមជាវិក័យប័ត្រដើម)
ថ្ងៃទី 22 ខែមីនាឆ្នាំ 2013 (ធម្មតា)
 • គម្រោងវិក្កយបត្រទី 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទី 52 (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 2: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
ថ្ងៃទី 23 ខែមីនាឆ្នាំ 2012 (ធម្មតា)
 • គម្រោងវិក្កយបត្រទី 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទី 51 (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 2: ការកែប្រែផ្នែកមួយនៃមាត្រានៃសមាគម (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការអនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 4: ការអនុម័តលើដែនកំណត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានយល់ព្រមជាវិក័យប័ត្រដើម)
ថ្ងៃទី 25 ខែមីនាឆ្នាំ 2011 (ធម្មតា)
 • គម្រោងវិក្កយបត្រទី 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទី 50 (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 2: ការកែប្រែផ្នែកមួយនៃមាត្រានៃសមាគម (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
  * ការកែប្រែគោលសំខាន់ៗ: បន្ថែមវិធីសាស្រ្តរំលឹកកិច្ចប្រជុំសាធារណះទូទៅទាក់ទងនឹង "លក្ខន្តិកៈដែលងាយស្រួលយល់"
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3:: ការ កែប្រែផ្នែកមួយនៃបទប្បញ្ញត្តិប្រាក់សោធននិវត្តន៍មន្រ្តី (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 4: ការអនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 5: ការអនុម័តលើដែនកំណត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
ថ្ងៃទី 26 ខែមីនាឆ្នាំ 2010 (ធម្មតា)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទី 49 (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 2: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
ថ្ងៃទី 27 ខែមីនាឆ្នាំ 2009 (ធម្មតា)
 • គម្រោងវិក្កយបត្រទី 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុលើកទី 48 (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 2: ការ កែប្រែផ្នែកមួយនៃមាត្រានៃសមាគម (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
  * ការកែសំរួលចំបង: ការកែប្រែកូតានៃនាយកគ្រប់គ្រង (ពេញម៉ោង) ដែលបានចុះបញ្ជីការផ្លាស់ប្តូរចំនួនភាគហ៊ុនសរុបដើម្បីចេញផ្សាយការធ្វើពិពិធកម្មនៃការទាមទារសំណងនៃប័ណ្ណភាគហ៊ុនអាទិភាពនិងការបង្កើតថ្មីនៃមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណភាគហ៊ុនដែលអាចរំដោះបាន។ ការពិនិត្យឡើងវិញនៃច្បាប់ធនាគារសាជីវកម្ម, ល ...
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 4: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានយល់ព្រមជាវិក័យប័ត្រដើម)
ថ្ងៃទី 28 ខែមីនាឆ្នាំ 2008 (ធម្មតា)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 1: ការ អនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុលើកទី 47 (អនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 2: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់នាយក (បានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)
 • វិក័យប័ត្រលេខ 3: ការ អនុម័តលើដែនកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់សវនករ (ត្រូវបានអនុម័តជាវិក័យប័ត្រដើម)