Industrial Bank of Korea

IBK, ដៃគូហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក
ដើម្បីអនាគតកាន់តែប្រសើរ

ប្រវត្តិ​

2018
10
 • បានទទួលពានរង្វាន់នវានុវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឆ្នាំ 2018 ដែលរៀបចំដោយ Moneytoday
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ធំទូលំទូលាយពីពិព័រណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ 2018 ដែលរៀបចំឡើងដោយព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េ
 • បានបើកដំណើរការចាប់ផ្តើម NEST 「 IBK Changgong (រោងចក្រចាប់ផ្តើម) 」នៅ Guro
09
 • សម្រាប់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឬឧស្សាហកម្មកម្ចីសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមមានចំនួនលើស 150 ពាន់ពាន់លានវ៉ុន
07
 • បានបង្កើតសេវាគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មដោយប្រើ Robo-advisor, 「 i-ONE ROBO 」
06
 • បានអនុវត្ត「សេវាសារលិខិត·សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទ」
05
 • បានបើក「គេហទំព័រនិងទិន្នន័យធំ ៗ 」ដែលគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងអតិថិជនដោយផ្អែកលើ Big Data Analytics
 • បានចាប់ផ្តើម「កម្ចីសងបំណុលដែលអាចចល័តបានចលនវត្ថុឬប្រាក់កម្ចីដែលមានមូលដ្ឋានលើអចលនទ្រព្យ」ផ្អែកលើ Internet of Things (IoT)
 • ត្រូវបានកំណត់ថាជា「មជ្ឈមណ្ឌលអតិថិជនដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់កូរ៉េ」ដែលគ្រប់គ្រងដោយសមាគមគ្រប់គ្រងកូរ៉េអស់រយៈពេល 12 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា
04
 • ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 នៅក្នុងវិស័យវាយតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកវិទ្យាដោយគណៈកម្មការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2017)
 • បើក「 IBK Namdong Love Car Care Center 」សម្រាប់កុមារនៃកម្មករនិយោជិតសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម
03
 • បានបើកសាខាអនឡាញទី 1 「សាខា IBK Ticket Monster 」
02
 • បានចាប់ផ្តើម「ប្រាក់បំណាច់តែមួយគត់」ប្រាក់កម្ចីមានកម្រិតរយៈពេលជាមធ្យម 1% មានអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុត។
2017
12
 • បានបើកដំណើរការចាប់ផ្តើម NEST 「 IBK Changgong (រោងចក្រចាប់ផ្តើម) 」នៅ Mapo
 • ទទួលបាន「ការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងអតិថិជន (CCM) 」វិញ្ញាបនប័ត្រដែលបានដំណើរការដោយគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសមស្រប
 • សម្រេចបានការងារយុវជនចំនួន 100.000 នាក់នៅ IBK JOBWORLD
11
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ការសរសើរប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការប្រឆាំងនឹងការលាងលុយដែលដំណើរការដោយអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
10
 • កម្មវិធីទូរទស្សន៍ IBK - ខ្នាតតូចដែលគាំទ្រឧបត្ថម្ភវប្បធម៌
08
 • បានប្រកាសថា「អាយភីអាយឃ្យូរីហ្វាយណឺហ្វាយហិរញ្ញវត្ថុ」
07
 • អនុម័តនិងអនុវត្ដ「ធម្មនុញ្ញការពារអតិថិជន」
 • បានអនុវត្ត「ធនាគារកាបូន IBK 」ដែលផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុនសន្សំសំចៃថាមពលអគ្គីសនី (CER)
05
 • ត្រូវបានកំណត់ថាជា「មជ្ឈមណ្ឌលអតិថិជនល្អឥតខ្ចោះរបស់កូរ៉េ」ដែលគ្រប់គ្រងដោយសមាគមគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េអស់រយៈពេល 11 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា
04
 • បានចុះបញ្ជីជាករណីច្នៃប្រឌិតហិរញ្ញវត្ថុរបស់ IBK នៅមជ្ឈមណ្ឌលសំណុំរឿង
03
 • ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 នៅក្នុងវិស័យវាយតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកវិទ្យាដោយគណៈកម្មការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ឆមាសទីពីរនៃឆ្នាំ 2016)
02
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុល្អបំផុតនៅឆ្នាំ 2016 「ក្រុមហ៊ុនមួយនិងការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុមួយសាលារៀន」ដែលរៀបចំឡើងដោយសេវាត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ
2016
12
 • លោកគឹមចូជីនបានកាន់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិទី 25 របស់ IBK
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ធំ (ពានរង្វាន់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ) នៅក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃពានរៀង Aju Finance Finance & Securities Awards
 • បានឆ្លងកាត់ចំនួន 1,3 លាននៅក្នុងការរាប់អតិថិជន
10
 • ទទួលបានរង្វាន់ធំ (ពានរង្វាន់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ) នៅពានរង្វាន់ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលទី 5
 • ទទួលបានការសរសើរជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតហិរញ្ញវត្ថុ (បច្ចេកវិជ្ជាទំនើប) នៅថ្ងៃហិរញ្ញវត្ថុទី 1
 • បានបើកដំណើរការ「 Huik Dutch Pay Service 」
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ធំ (ពានរង្វាន់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ) នៅកម្មវិធីពានរង្វាន់ការច្នៃប្រឌិតហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េឆ្នាំ 2016 សម្រាប់「ការសន្សំពេលលេងអាយអេហ្វអាយ」
09
 • ទទួលបានពានរង្វាន់លើកទី 1 នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅធនាគារ / ធនាគារសន្សំក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីនាឆ្នាំ 2016
 • ចាប់ផ្តើម「សេវាកម្មព័ត៌មាន IBK 」
 • បានបើកដំណើរការផលិតផលថ្មី「 IBK Life Design Gift Trust 」
 • បានបើកដំណើរការផលិតផលក្រៅបណ្តាញផ្សេងទៀតគឺ「អាយខារតនរតសាលា / ការសន្សំពេលល្ងាច」
07
 • ការណែនាំ「 Huik ~ សេវា (ផ្ទេរងាយស្រួលនិងងាយស្រួលដកប្រាក់) 」នៅលើធនាគារ i-ONE
06
 • ចាប់ផ្តើមការលក់「ការសន្សំសន្សំ i-ONE 300 」និង「 i-ONE Smart Account 」
 • បានប្រកាស「 IBK T-Solution (បូក) 」ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបច្ចេកវិទ្យា
05
 • បានដាក់ពង្រាយ「 Big Data System 」ដើម្បីប្រើប្រាស់ការវិភាគទិន្ន័យធំ ៗ សំរាប់សេវាកម្មដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននិងការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល
04
 • បានបើកដំណើរការផលិតផលថ្មីមួយគឺ「ប្រាក់បញ្ញើ i-ONE សំរាប់និយោជិតដែលមានប្រាក់ខែ」
 • ណែនាំសេវាកម្មសម្ព័ន្ធភាព「 IBK-Samsung Pay 」
 • បានបង្កើតនិងធ្វើជំនួញលើ「ប្រាក់បំណាច់ IBK HOPE-loan 」ដើម្បីផ្តល់ឥណទានធានាចំពោះអតិថិជននៃវេទិកាព័ត៌មានវិនិយោគទុនរួមគ្នាជាមួយ KODIT និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកវិជ្ជាកូរ៉េ (KOTEC)
01
 • ចាប់ផ្តើមការលក់「គណនី IBK Stock-Trading Account 」នៅក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយ IBK Securities
ឆ្នាំ 2015
12
 • បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូរជាមួយមូលនិធិធានាឥណទានកូរ៉េ (KODIT) ដើម្បីគាំទ្រការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនិងក្រុមហ៊ុនដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់
 • បានចុះហត្ថលេខា「កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូរសាជីវកម្ម」ជាមួយ KT & G ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់
11
 • ចាប់ផ្តើមការលក់ធានារ៉ាប់រងតាមរយៈធនាគារ i-one
 • បានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការ「 IBK Financial Group FinTech Dream Lab 」ដើម្បីចិញ្ចឹមក្រុមហ៊ុន FinTech និងបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូ FinTech
 • បានបើកសាខាម៉ានីឡានៅហ្វីលីពីន
10
 • ចាប់ផ្តើមផ្តល់「យុវស្ម័គ្រចិត្តយុវជន」: ទំនុកចិត្តពីសប្បុរសធម៌」
09
 • បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូ 3 ភាគីជាមួយសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េ (KIBO) និងមជ្ឈមណ្ឌលច្នៃប្រឌិតសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិត (CEIC) ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់សហគ្រាសដែលផ្តល់អនុសាសន៍ដោយ CEIC ដើម្បីជួយដល់ឧស្សាហកម្មប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត។
07
 • អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយក្រសួងបង្រួបបង្រួមដើម្បីគាំទ្រដល់ការតាំងលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនកូរ៉េខាងជើង
06
 • ចាប់ផ្តើម「ធនាគារ i-ONE (កម្មវិធី) 」ដែលជាវេទិការមួយសម្រាប់សេវាកម្មធនាគារ
04
 • បានប្រារព្ធ「ការប្រលងប្រជែង FinTech Dream ឆ្នាំ 2015 」ដើម្បីកំណត់អាជីវកម្ម FinTech ដែលមានជោគជ័យជាមួយនឹងគំនិតដ៏អស្ចារ្យ
 • បានចាប់ផ្ដើម「ប្រាក់កម្ចីចាប់ផ្តើម IBK ដែលជោគជ័យ」ដើម្បីគាំទ្រការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
 • បានបើកសាខាញូដាលីនៅប្រទេសឥណ្ឌា
03
 • កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូរដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារអ៊ិនធឺណេតនិងសន្តិសុខកូរ៉េដើម្បីគាំទ្រដល់ឧស្សាហកម្ម FinTech
 • បានប្រកាស「 IBK T-Solution 」ដែលជាយីហោដំបូងបង្អស់សម្រាប់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបច្ចេកវិជ្ជានៅក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
02
 • បានប្រារព្ធពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូរសាជីវកម្មជាមួយមូលនិធិភាពជាដៃគូធំ ៗ របស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម
01
 • សម្ពោធកម្មវិធីផ្តួចផ្តើមគំនិតផ្តួចផ្តើមចលនានិងគំនិតផ្តួចផ្តើម 3 」
 • បានបើកការិយាល័យតំណាងចំនួនពីរគឺការិយាល័យហ្សាកាតានៅឥណ្ឌូណេស៊ីនិងការិយាល័យភ្នំពេញនៅកម្ពុជា
 • បានចុះហត្ថលេខា「កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូរសាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម」ជាមួយក្រុងព្យុងថ្ម
2014
12
 • បានចុះហត្ថលេខា「កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូរសាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម」ជាមួយសាជីវកម្មសហគមន៍ជនបទកូរ៉េ
11
 • អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយសកលវិទ្យាល័យសេអ៊ូលដើម្បីគាំទ្រដល់ការអប់រំនៅមហាវិទ្យាល័យនៃនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាវិជ្ជាជីវៈដែលធ្វើការនៅ IBK
10
 • បានរស់នៅជាមួយ「 POST ជំនាន់ក្រោយ」ប្រព័ន្ធជំនាន់ទី 4
09
 • ការណែនាំ「កម្មវិធីវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យា」
 • កត់ត្រាការប្រកួតការងារនិងការងារចំនួន 70.000 នៅក្រោមគម្រោង「គម្រោងការងារយុវជន」
08
 • បានប្រកាស「 IBK Life Planning Service 」ាផ្លាកយីហោសម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍
 • បានចុះហត្ថលេខា「កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូរសាជីវកម្មសម្រាប់ឈ្មួញតូចតាច」ជាមួយសាជីវកម្មគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិកូរ៉េ
07
 • អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយក្រសួងបង្រួបបង្រួមដើម្បីគាំទ្រដល់ការតាំងលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនកូរ៉េខាងជើង
06
 • ឈានដល់អតិថិជនចំនួន 14 លាននាក់ (រួមទាំងបុគ្គលសាជីវកម្មនិងស្ថាប័ន)
05
 • បានចុះហត្ថលេខា「កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូរសាជីវកម្មសម្រាប់អ្នកនាំចេញខ្នាតតូច」ជាមួយសាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងប្រាក់បំណុលកូរ៉េ
03
 • ចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការទីផ្សាររួមគ្នា「ចូលទៅ! កូរ៉េ」
02
 • បានបើកសាខាក្រុងប៉េកាំងក្រោមក្រុមហ៊ុន IBK China Ltd.
01
 • បានចាប់ផ្តើមនូវ「គំនិតផ្តួចផ្តើម 10 សម្រាប់យុទ្ធនាការស្អាតបាត IBK 」
 • បានដាក់ឈ្មោះថ្មីជាស្ថាប័នសាធារណៈ
2013
12
 • មានការបើកសម្ពោធតំណែងនាយកប្រតិបត្តិលើកទី 24 របស់លោក Kwon, Seon-joo
 • ទទួលបានពានរង្វាន់លើកកម្ពស់វប្បធម៌ពីអតីតយុទ្ធជននិងគុណសម្បត្តិឆ្នាំ 2013
 • ទទួលបានការសរសើរពីប្រធានាធិបតីនៅ「ពានរង្វាន់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តកូរ៉េឆ្នាំ 2013 」
 • ដាក់ឈ្មោះសហគ្រាស CSR នៃឆ្នាំ
11
 • បានបើកសាខាហាណូយនៅវៀតណាម
10
 • បានឈានដល់ចំនួន 2000 នៅក្នុងចំនួននៃសាខាដែលគ្មានមនុស្សបើក
 • អនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយ Unicredit នៃប្រទេសអ៊ីតាលី
09
 • ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាជាអ្នកដឹកនាំ CSR សម្រាប់ភាពចំរុងចម្រើនរយៈពេលពីរឆ្នាំជាប់ៗគ្នា
08
 • ទទួលបានការវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានតាមរយៈ S & P ពី A ទៅ 'A '
07
 • បានបើកដំណើរការធនាគារសន្សំ IBK
06
 • អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយនឹងកាសែតបោះពុម្ពប្រចាំថ្ងៃនៅបរទេស (កាសែតធំបំផុតរបស់ប្រទេសចិន)
 • បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ JP Morgan (សំរាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានមាតិកា IP / ការច្នៃប្រឌិត)
05
 • បានបើកអនុសាខា Suzhou Wujiang ស្ថិតនៅក្រោមក្រុមហ៊ុន IBK China Ltd.
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ប្រធានាធិបតីសម្រាប់ស្ថាប័ននានា (អង្គការលើកកំពស់ការគាំទ្រ) នៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ SME ឆ្នាំ 2013
 • បានបើក「 SME Myeongpum Maru 」ដែលជាហាងលក់ផលិតផល SME នៅស្ថានីយ៍សេអ៊ូល
 • អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយធនាគាររដ្ឋនៃប្រទេសឥណ្ឌា
04
 • បើកការិយាល័យតំណាងនៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គោនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
 • ផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 100 ពាន់លានវ៉ុនសម្រាប់អាជីវកម្មដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឧស្ម័ន Gaesong ដោយពិចារណាលើទំនាក់ទំនងដ៏ក្តៅគគុករវាងប្រទេសកូរ៉េនិងកូរ៉េ
03
 • ចំណាត់ថ្នាក់ទី 1 នៅក្នុងការយល់ដឹងពីគំនិតកំពូលជាមួយនឹងការបើកដំណើរការពាណិជ្ជកម្មថ្មីនៅឆ្នាំ 2013
 • ឈ្នះពានរង្វាន់ជាប្រធាន FSC នៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតូចក្នុងកំឡុងវេទិកាហិរញ្ញវត្ថុខ្នាតតូចឆ្នាំ 2013
02
 • បើកគេហទំព័រ「 IBK Cyber Dok-do Branch 」 (អ្នកចម្រៀងគីមចាងហូនត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសាខាកិត្តិយស)
2012
12
 • ទទួលបានរង្វាន់ធំនៅ「ពានរង្វាន់ i-Eco ពានរង្វាន់កូរ៉េឆ្នាំ 2012 」
 • ទទួលបានរង្វាន់ធំសមាសភាពនៅ「ពានរង្វាន់ជំនួញពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េឆ្នាំ 2012 」
 • អនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយ Yapi ve Kredi Bankasi នៃប្រទេសទួរគី
 • អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយធនាគារ Absa នៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
 • អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មតូចនិងមធ្យម (SMIDB) របស់មីយ៉ាន់ម៉ា
 • អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយ Banco de Oro (BDO) របស់ហ្វីលីពីន
11
 • បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយធនាគារចិន (BOC)
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ធំនៅកម្មវិធីពានរង្វាន់ទី 3 របស់កូរ៉េសំរាប់「 IBK Smart Touch 」 (រៀបចំដោយ Digital Chosun Daily)
 • លើសពី 1 លាននាក់នៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់「 Smart Banking 」
 • អនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយធនាគារ VEB របស់រុស្ស៊ី
10
 • អនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយសមាគមមត្តេយ្យកូរ៉េសម្រាប់គម្រោងកុមាររីករាយរបស់ខ្ញុំ
 • ឈ្នះពានរង្វាន់ពិសេសរបស់ចៅក្រមពានរង្វាន់អាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្នាំ 2012 និង "គំរូនៃឆ្នាំ"
 • បានបើកសាខា Wuhan នៅក្នុងប្រទេសចិន
 • អនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយអេស្ប៉ាញ Banco Santander
 • អនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយធនាគារអូស្រ្តាលីនូវែលហ្សេឡង់
09
 • អនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយធនាគារ Deutsche Bank ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
 • លើសពី 1 សែនកោដិ KRW នៅក្នុងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនិងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងជាមួយ "សាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េ"
08
 • លើសពី 500,000 ការជាវប្រចាំសម្រាប់កាតហត្ថលេខា IBK, 'Cham-Jo-eun Chingu Card' (មិត្តល្អមែនទែន)
06
 • គណនីសន្សំស៊ីនសុម៉ុនដែលផ្តល់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើតូចតាចដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាផលិតផលធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ពាក់កណ្តាលឆ្នាំដំបូងដោយកាសែត Kyunghyang
 • ត្រូវបានជ្រើសរើសជាឈុតឆាកនៃឆមាសទី 1 នៃឆ្នាំ 2012 សម្រាប់គណនី "សេវាប្រជាពលរដ្ឋថ្មី" របស់ Kyunghyang Shinmun
05
 • សាខាពិសេសដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការបង្កើតប្រភពហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត
03
 • លើសពី 100 សែនកោដិ KRW ក្នុងកម្ចីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម
 • ទទួលបានរង្វាន់ធំនៅពានរង្វាន់អ្នកគ្រប់គ្រង Risk Manager ឆ្នាំ 2012 រយៈពេលបីឆ្នាំជាប់ៗគ្នា
02
 • លើសពី 3 សែនកោដិ KRW ក្នុងប្រាក់សោធនចូលនិវត្តន៍
 • បានបោះពុម្ភផ្សាយវិគីរង្វាន់ប្រាក់រង្វាន់ (ទស្សនាវដ្តីប្រចាំខែសម្រាប់បច្ចេកទេសវិនិយោគ)
01
 • ទទួលបានការកោតសរសើរពីប្រធានាធិបតីជាវិទ្យាស្ថានដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការបង្កើតការងារ
ឆ្នាំ 2011
12
 • ត្រូវបានជ្រើសរើសជាវិទ្យាស្ថានដ៏ល្អបំផុតក្នុងការវាយតម្លៃបណ្តោះអាសន្ននៃស្ថាប័នសាធារណៈរយៈពេលពីរឆ្នាំជាប់គ្នាដោយគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសកូរ៉េ
 • បានប្រារព្ធពិធីបើកបង្ហាញមួយដើម្បីរំលឹកដល់ការចូលទៅក្នុងសាលកិត្តិនាមសម្រាប់ការឈ្នះរង្វាន់ធំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។
 • ទទួលបានការអនុម័តសម្រាប់ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់កម្រិត Basel II កម្រិតមូលដ្ឋានដែលមានមូលដ្ឋាន
 • ទទួលបានការសរសើរពីប្រធាននៃក្រសួងចំណេះដឹងនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងផ្នែកពេញចិត្តរបស់អតិថិជននៃពានរង្វាន់គុណភាពជាតិលើកទី 37
 • ការជ្រើសរើសបើកចំហរបស់ IBK ត្រូវបានជ្រើសរើសជាករណីសិក្សាដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ឆ្នាំ 2011 ដោយយុត្តិធម៌សង្គមដោយរដ្ឋមន្រ្តីកិច្ចការពិសេស
 • ត្រូវបានជ្រើសរើសជាវិទ្យាស្ថានឆ្នើមសម្រាប់ AML (FSS)
11
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ឧត្តមភាពពីពានរង្វាន់ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកូរ៉េឆ្នាំ 2011 នៅក្នុងវិស័យកិច្ចការបច្ចុប្បន្ន
 • ទទួលបានពានរង្វាន់សំរាប់ប្រធានាធិបតេយ្យនៅឯពានរង្វាន់មនុស្សទី 3 របស់កូរ៉េ
10
 • ទទួលបានកម្រិត "ល្អឥតខ្ចោះ" សម្រាប់ឆ្នាំ 2011 មូលនិធិផ្សារទំនើបអាថ៌កំបាំង (FSS)
 • ទទួលបានរង្វាន់ធំនៃពានរង្វាន់រចនាទី 13 របស់ប្រទេសកូរ៉េ
 • ទទួលបានការសរសើរពីក្រសួងការងារនិងការងារសម្រាប់ការចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតការងារ
 • សម្ពោធប្រាក់កម្ចីគ្រួសារក្លឹបរាត្រីកូរ៉េ
09
 • សម្ពោធ "ការប្រគុំតន្រ្តីពិតប្រាកដ" ដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី 50 របស់ IBK
 • ទទួលបានការកោតសរសើរពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសវនកម្មនិងអធិការកិច្ចជាស្ថាប័នមួយដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ប្រព័ន្ធសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដ៏ល្អបំផុត។
 • បានដំឡើងស្តង់ ATM-Payphone ដែលបានចេញលក់នៅលើទីផ្សារជាលើកដំបូងនៅប្រទេសកូរ៉េ
08
 • បានបើកអនុសាខា Kunshan Suzhou នៅប្រទេសចិន
 • បានបើកប្រវត្តិសាស្ត្រ IBK, Chung-ju
 • បើកមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល IBK នៅ Chung-ju
 • បានប្រារព្ធពិធីបើកសម្ពោធក្រុម IBK ALTOS Women Volleyball
 • បានបើកដំណើរការ "គម្រោងសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ IBK"
06
 • លើសពី 5 សែនកោដិ KRW ក្នុងប្រាក់កម្ចី U-bogeumjari
05
 • បានសម្រេច 2 សែនកោដិ KRW នៅក្នុងប្រាក់សោធនចូលនិវត្តន៍
 • លើសពី 1 សែនកោដិ KRW ក្នុងកម្ចីសហគ្រាសខ្នាតមធ្យម
 • បានទទួលពានរង្វាន់នៅឯពានរង្វាន់ហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិចកូរ៉េ
 • បានបើកដំណើរការ 'IBK Mobile Website' ដែលជាសេវាទូរស័ព្ទចល័តដែលមានមូលដ្ឋានលើទូរស័ព្ទឆ្លាត
 • លើសអតិថិជន 10 លាននាក់
 • បានបើកសាខា Shenzhen នៅប្រទេសចិន
04
 • លើសពីការលក់មួយលាននៃគណនីប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ IBK
 • ត្រូវបានជ្រើសរើសជាវិទ្យាស្ថានល្អបំផុតនៅក្នុងការវាយតម្លៃប្រតិបត្តិការសេវាកម្ម ARS
 • ទទួលបានការអនុម័តសម្រាប់សេវាប័ណ្ណឥណទានកាបូនស្លាក (ពី KEITI)
 • មជ្ឈមណ្ឌលអតិថិជន IBK ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងល្អបំផុតរបស់កូរ៉េអស់រយៈពេល 5 ឆ្នាំជាប់គ្នា (ដោយ KMAC)
 • លើសពី 1 សែនកោដិ KRW នៅក្នុងសហគ្រាសខ្នាតធំនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឥណទានវិបុលភាព
03
 • ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានប្រគល់ជូនពានរង្វាន់អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ហានិភ័យឆ្នាំ 2010-2011
2010
12
 • ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុការពារអតិថិជនដ៏ល្អបំផុតឆ្នាំ 2011 ដោយសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ
 • បានសម្រេចឱ្យបាន 1,5 លានគណនីសន្សំនៅតាមផ្ទះ
 • ទទួលបានការកោតសរសើរពីប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើតការងារ
 • Jun-Hee Cho ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននិងជាអគ្គនាយកទី 23
 • បានសម្រេចថ្នាក់ទី PCSI ឆ្នាំ 2010 ដោយក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ
11
 • ពិធីបង្ហោះរាត្រីដាក់តាំងបង្ហាញសម្រាប់ពិធីចុះបញ្ជីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អតិថិជន
10
 • រង្វាន់ធំដែលទទួលបានពានរង្វាន់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់កូរ៉េឆ្នាំ 2010 ដោយក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ
09
 • បើកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ IBK Smile Microbank មូលនិធិ Goyang
 • គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអម្រឹតបានបើកសម្ពោធសាខា Kangneung
 • ទទួលបានការកោតសរសើរពីភាពទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមរបស់អភិបាលក្រុងសេអ៊ូល
 • ការធានារ៉ាប់រងសោធននិវត្តន៍ IBK បានបង្កើត
 • បានបើកសម្ពោធសាខាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអៀរឡង់បន្ទាយមានជ័យ
08
 • ពង្រីកការងារជ្រើសរើសអ្នកជ្រើសរើសប័ណ្ណឥណទានពេញម៉ោង
06
 • ទទួលបានការកោតសរសើរសម្រាប់ការជ្រើសរើសជាអង្គភាពសវនកម្មដោយខ្លួនឯងដ៏ល្អឥតខ្ចោះដោយគណៈកម្មាធិការសវនកម្មនិងអធិការកិច្ចរបស់កូរ៉េ
 • ប្រាក់បញ្ញើសោធននិវត្តន៍បានឈានដល់ 1 សែនកោត
05
 • បានសម្រេចថ្នាក់ទី 2 នៅក្នុងការវាយតម្លៃពាក្យបណ្តឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ 2009 លើសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
 • បានបើកសាខាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ IBK Smile Microbank Bucheon
 • ទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ DQMC កំរិត 2 ជាលើកដំបូងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុដោយទីភ្នាក់ងារមូលដ្ឋានទិន្នន័យកូរ៉េជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍
04
 • បានទទួលរង្វាន់ធំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន / បៃតងរបស់ប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់លក្ខខណ្ឌពីរជាប់គ្នាដោយកាសែត Hankook Kyungje
 • បណ្តាញទំនាក់ទំនងអតិថិជន IBK ត្រូវបានជ្រើសរើសជាមជ្ឈមណ្ឌលហៅទូរស័ព្ទដ៏ល្អបំផុតរបស់កូរ៉េរយៈពេលបួនអាណត្តិជាប់គ្នាដោយ KMAC
 • បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រសហគ្រិនភាព IBK
03
 • ពានរង្វាន់ពានរង្វាន់អ្នកគ្រប់គ្រងហានិភ័យពានរង្វាន់ពានរង្វាន់ពានរង្វាន់ឆ្នាំ 2009 ពានរង្វាន់រង្វាន់ធំប្រចាំឆ្នាំដោយប្រាក់ថ្ងៃនេះសំឡេង
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុទី 15 របស់ក្រុមហ៊ុនអេអឹមខេសម្រាប់រង្វាន់ B2B
02
 • ការបរិច្ចាគរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន 30 កោដិ KRW ជាសាច់ប្រាក់ (មូលធនដែលមានទឹកប្រាក់ 3.2199 សែនកោដិ KRW)
01
 • ការប្រកាសតម្លៃស្នូល IBK (ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនភាពស្មោះត្រង់និងទំនួលខុសត្រូវចំណង់ចំណូលចិត្តច្នៃប្រឌិតនិងគុណភាពការងារជាក្រុម)
 • បានបើកសាខាឈិនដាឆឹងងាង
 • ទទួលបានរង្វាន់ធំទី 8 សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជនជាតិកូរ៉េតាមរយះសង្គមគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មថ្មី
 • បានសម្រេចថ្នាក់ទី 1 PCSI ឆ្នាំ 2009 ដោយក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ